ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: สำราญ ที่ มิถุนายน 09, 2018, 09:07:37 AM

หัวข้อ: กล้วย
เริ่มหัวข้อโดย: สำราญ ที่ มิถุนายน 09, 2018, 09:07:37 AM
 emo48