ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานแฟรนไชส์, งานออกบูธ, งานแสดงสินค้า, งานอีเว้นท์, ออกร้าน ออกงานตามห้างต่างๆ, ออกบูธ ห้างสรรพสินค้า | Event & Exhibition => ข้อความที่เริ่มโดย: ThaiFranchise ที่ สิงหาคม 14, 2008, 03:03:55 AM

หัวข้อ: หลักสูตร "ศาสตร์แห่งกาแฟ" วิชาการกาแฟที่คนรักกาแฟต้องรู้
เริ่มหัวข้อโดย: ThaiFranchise ที่ สิงหาคม 14, 2008, 03:03:55 AM
สถาบัน CARTEL ’S COFFEE INSTITUDE
ขอแนะนำ หลักสูตร "ศาสตร์แห่งกาแฟ" วิชาการกาแฟที่คนรักกาแฟต้องรู้
พร้อมพรั่งด้วยสามหลักสูตรหลักสำหรับธุรกิจกาแฟ ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจมากกว่า 20 ปี

1.หลักสูตร"ศาสตร์แห่งกาแฟ"(The Science of Coffee)
สำหรับผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ เจ้าของร้าน ผู้บริหารร้านกาแฟและเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจความรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับกาแฟทั่วไป ท่านจะได้รับ ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการ และความรู้ที่วิทยากร (คุณต้น ทวยเทพฯ) ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงที่สั่งสมมาตลอดเวลา 22ปี พร้อมรับเอกสารต่างๆประกอบการอบรม
2.หลักสูตรสำหรับผู้บริหารการชงกาแฟ (Basic Barista Training)
สำหรับบาริสต้า และพนักงานร้านกาแฟ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและมาตราฐาน สำหรับความประทับใจ
สูงสุดของลูกค้า
3. หลักสูตร “การบริการและการสร้างความประทับใจสำหรับร้านกาแฟ” สำหรับการบริการที่ประทับใจในธุรกิจของคุณ

อบรมศาสตร์แห่งกาแฟรุ่นที่ 62 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2551
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-4850 , 0-2953-8957