ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: สำราญ ที่ มีนาคม 03, 2018, 11:27:17 PM

หัวข้อ: ปิด
เริ่มหัวข้อโดย: สำราญ ที่ มีนาคม 03, 2018, 11:27:17 PM
 emo51