ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: สำราญ ที่ มกราคม 06, 2018, 02:01:23 AM

หัวข้อ: ส่งออก
เริ่มหัวข้อโดย: สำราญ ที่ มกราคม 06, 2018, 02:01:23 AM
 emo44
หัวข้อ: Re: หาหุ้นส่วนลงทุน ปันผลรายอาทิตย์ ส่งออกกล้วยหอมคาเวนดิช 2-10 ตู้/อาทิตย์
เริ่มหัวข้อโดย: สำราญ ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2018, 08:41:17 PM
 emo40
หัวข้อ: Re: หาหุ้นส่วนลงทุน ปันผลรายอาทิตย์ ส่งออกกล้วยหอมคาเวนดิช 2-10 ตู้/อาทิตย์
เริ่มหัวข้อโดย: สำราญ ที่ เมษายน 17, 2018, 05:02:04 PM
 emo55