ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => ผู้สนใจแฟรนไชส์ | Investor => ข้อความที่เริ่มโดย: วรวงศ์ ที่ ธันวาคม 28, 2017, 09:12:17 AM

หัวข้อ: ตั้งเป้าหมายง่ายๆ แต่ขอให้ลงมือจริง แนวคิดดีๆ ที่อยากให้อ่าน
เริ่มหัวข้อโดย: วรวงศ์ ที่ ธันวาคม 28, 2017, 09:12:17 AM
“ชอบทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอด เลยตั้งเป้าหมายง่ายๆ ว่าอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนอายุ 30”
คุณตี๋ พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ เป็นแรงบันดาลใจที่ดีและได้ประโยชน์

https://www.youtube.com/watch?v=GwyKIAQLphQ (https://www.youtube.com/watch?v=GwyKIAQLphQ)