ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: จิโร่ ที่ ธันวาคม 04, 2017, 03:24:05 PM

หัวข้อ: หานายทุน ทำ Casino Online ต่างประเทศ(อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคา)
เริ่มหัวข้อโดย: จิโร่ ที่ ธันวาคม 04, 2017, 03:24:05 PM
หานายทุน ทำ Casino ต่างประเทศ (อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา)

ทำ Casino Online

คือตัวผมเองมีความรู้เกี่ยวกับ การโฆษณา,แหล่งผลิตเกมส์ Casinoต่างๆ

รายละเอียดอื่นๆ Line: jirooil

Tell- 0827057804