ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: korn wan ที่ พฤษภาคม 24, 2016, 06:14:20 PM

หัวข้อ: ต้องการหุ้นส่วน ที่มีเครดิตดี ไม่ต้องลงเงิน ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์
เริ่มหัวข้อโดย: korn wan ที่ พฤษภาคม 24, 2016, 06:14:20 PM
ต้องการหุ้นส่วน ที่มีเครดิตดี หรือบริษัทฯที่มีเครดิตดี  ไม่ต้องลงเงิน ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์มีเงินหมุนเวียนที่ดี หรือถ้าทำงานประจำขอให้มีรายได้ที่ดีจะได้รับเงินกองทุนภายใน 10 วัน เป็นเงินมากกว่า ล้านบาทหลังจากนั้นจะได้เริม่ต้นธุรกิจต่อจะได้รับเงินทุนพร้อมธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวขอผู้ที่มีเครดิตดีติดต่อด่วน ได้ทีอีเมล์ korn19601960@gmail.com

line:korn1960รับเพียงท่านเดืยวเท่านั้น เพื่อเริ่มธุรกิจไปด้วยกัน