ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => หลักสูตรอบรม - สัมมนา | Training & Seminar => ข้อความที่เริ่มโดย: อิมเพรสชั่นเทรนนิ่ง ที่ สิงหาคม 26, 2013, 08:52:37 AM

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาหลักสูตร “เทคนิคการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย”
เริ่มหัวข้อโดย: อิมเพรสชั่นเทรนนิ่ง ที่ สิงหาคม 26, 2013, 08:52:37 AM

แนวคิดใหม่” “ยอดขายเพิ่ม” – ด้วยบริการที่เป็นเลิศ
บริการแบบเก่า ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า ยอดขายตก
หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ ฯลฯ ลองเปลี่ยนแนวคิดของคุณใหม่
กับหลักสูตรนี้... “เทคนิคบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย”
โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงจาก Amway, ไทยประกันชีวิต, PTT, ธ.กรุงเทพ Bank of Chaina, ธนาคารกสิกรไทย, MK ปูนซิเมนต์นครหลวง  และอื่นๆกว่า 100 องค์กร ที่มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามากกว่า 1,000 คน


(http://www.impressionconsult.com/web/images/articles/Article007-01.gif)


ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก มีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในด้านการขายและการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การมัดใจลูกค้าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะปลูกฝังทักษะดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีและช่วยให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ภายใต้ “เทคนิคการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการเพื่อทำให้เกิดยอดขาย
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเข้าใจ การผูกใจลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติได้จริง

ผลลัพธ์

- ได้รับเทคนิคใหม่ๆที่ใช้ในการบริการเพื่อสร้างให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- สามารถปิดการขายได้ ภายในไม่กี่ขั้นตอน
- มีความเป็นมืออาชีพในสายตาลูกค้า
- รู้ถึงข้อที่ควรระวัง เมื่อขายสินค้า

หัวข้อบรรยาย เทคนิคการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย
ลงทะเบียน 12.30 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น . – 16.00 น.
- เริ่มต้นกับการบริการให้ถูกใจ ยังไงก็ขายได้
- เปลี่ยนลุกของท่านกับลักษณะ ท่าทางของนักขายมืออาชีพ
- เคล็ดไม่ลับ 3 ขั้นตอนเพื่อปิดการขาย
- หลากหลายวิธีการสร้างความประทับใจ เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ
- 5 วิธีบริการเพื่อให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เทคนิควิธีพูดเพื่อนำเสนอขายแบบโดนใจ เมื่อเจอสถานการณ์แบบต่างๆ
- ข้อควรระวังในการให้บริการลูกค้าในการบริการของท่าน
เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

วิทยากร
- อ.กิติศักดิ์  วิวัฒน์ธนวงศ์

กลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนา
- เจ้าของกิจการธุรกิจ,พนักงาน.ทั่วไป,บุคคลที่สนใจ

อบรมสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 – 16.00 น. The Connecion@MRT ลาดพร้าว  
ค่าใช้จ่ายสัมมนา ท่านละ 1,200 บาท
พิเศษ เฉพาะ Promotion หลักสูตรนี้
- สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือ ท่านละ 1,100  บาท
- สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ ท่านละ 1,000 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองที่นั่งอบรมได้ที่ http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-sale-up (http://www.impressionconsult.com/web/index.php/public/seminar-sale-up)
หรือ 02-921-7921 ต่อ 11 ติดต่อ คุณฝ้าย The Impression Training
อีเมล : kanchaliga@impressionconsult.com


(http://www.okseminar.com/images/main_1360380008/3d-map.jpg)


IMPRESSION,Impression training,อบรม,สัมมนา,บริการ,อบรมสัมมนา,Seminar,พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล,กลยุทธ์การขาย,กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้า,เพิ่มยอดขาย,เทคนิคการบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย,เทคนิคการบริการ