ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานแฟรนไชส์, งานออกบูธ, งานแสดงสินค้า, งานอีเว้นท์, ออกร้าน ออกงานตามห้างต่างๆ, ออกบูธ ห้างสรรพสินค้า | Event & Exhibition => ข้อความที่เริ่มโดย: ThaiFranchise ที่ มีนาคม 19, 2009, 12:53:47 AM

หัวข้อ: โครงการต้นกล้าอาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ThaiFranchise ที่ มีนาคม 19, 2009, 12:53:47 AM
โครงการต้นกล้าอาชีพ

(http://www.gcc.go.th/gcc/images/stories/emoticon/line_tonkla.gif)

ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 3 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. รับสมัครลงทะเบียน  10.00 น. เป็นต้นไป

(http://www.gcc.go.th/gcc/images/stories/faqs/tonkla/logotonkla5.jpg)

ต่างจังหวัดสมัครได้ที่สถานที่ฝึกอบรมและสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  18 – 24  มีนาคม 2552
หรือ สมัครทางเว็บไซต์  http://www.tonkla-archeep.com/  ตั้งแต่วันที่  18 - 24  มีนาคม 52
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ  "ต้นกล้าอาชีพ"  Call Center : 1111

หลักการ
โครงการต้นกล้าอาชีพ คือ โครงการเพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนผู้ว่างงานและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความสามารถกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งเท่ากับเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในระยะยาว เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย


กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ว่างงาน จำนวน 500,000 คน (โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่จะกลับภูมิลำเนาก่อน )
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา (และยังไม่มีงานทำ)
ผู้ถูกเลิกจ้างจากภาคแรงงานอุตสาหกรรม (ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาฝีมือสำหรับประกอบกิจการส่วนตัวในท้องถิ่น หรือ ภูมิลำเนา )
ผู้ที่กำลังอยู่ในข่ายที่จะถูกเลิกจ้าง

ตำแหน่งงานว่าง
110,131 อัตรา  ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2552 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

จำแนกตามหมวดอาชีพ อัตรางานว่าง
- ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 2,738 อัตรา
- ผู้ประกอบวิชีพด้านต่างๆ 2,738 อัตรา
- ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  9,323 อัตรา
- เสมียนเจ้าหน้าที่  9,481 อัตรา
- พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 32,747 อัตรา
- ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน)  - อัตรา
- ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 12,183 อัตรา
- ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 3,236 อัตรา
- อาชีพพื้นฐาน 29,411 อัตรา


สรุปตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศจำแนกรายจังหวัดและอาชีพ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดย กองวิจัยตลาดแรงงาน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
มีอายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี นับถึงวันสมัครฝึกอบรม
เป็นผู้ว่างงานตามรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้
-   ผู้ว่างงานและประชาชนที่สนใจฝึกอบรมอาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้กลับไปใช้ในชุมชนบ้านเกิด
-   ผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการทักษะเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานของตนเอง
-   ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่ต้องการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรการฝึกอบรม
แบ่งเป็น 7 ประเภท  จำนวน 935 หลักสูตร

1. การเกษตรและการแปรรูป  จำนวน 118 หลักสูตร ได้แก่

กลุ่มการผลิต เช่น การผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การผลิตไก่อินทรีย์
กลุ่มแปรรูป เช่น การแปรรูปปลานิลแดดเดียว  การแปรรูปทำไส้กรอกจากปลาดุกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเกษตรแบบยั่งยืน  การเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การฝึกอบรมเกษตรทางเลือก ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง


2. ภาคการผลิต  จำนวน 319 หลักสูตร ได้แก่

กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า และ แก๊ส   ช่างเชื่อมเหล็กตัด  ประตู  หน้าต่าง  ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  
กลุ่มเสื้อผ้า  สิ่งทอ  เช่นการทำซิลค์สกรีน  การทำผ้ามัดย้อมและมัดเพ้นท์  การทำผ้าด้วยกี่กระตุก  การทำผ้าบาติก
กลุ่มเครื่องยนต์  เช่น  การซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์  ช่างเครื่องยนต์ชุมชนช่างเคาะตัวถังรถยนต์
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์และอัญมณี  เช่น การแกะสลักวัสดุอ่อนเบื้องต้น  การขึ้นรูปกระถางต้นไม้ด้วยแป้นหมุน  การทำของชำร่วยด้วยเซรามิค  การออกแบบเครื่องโลหะและรูปภัณฑ์อัญมณี


3. การบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 298 หลักสูตร  ได้แก่

กลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ การอบรมมัคคุเทศก์  พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานผสมเครื่องดื่ม  การทำอาหารว่างนานาชาติ  การฝึกอบรมภาษา  และธุรกิจโฮมสเตย์
กลุ่มสุขภาพ  ได้แก่  การนวดแผนไทย   นวดลูกประคบ  สปา  การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
กลุ่มการซ่อมแซม  และบำรุงรักษา  การซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์  การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล  การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน  การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรการซ่อมจักรอุตสาหกรรม


4. การค้าและเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน  การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (e-commerce)  การสร้างร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต
กลุ่มผู้ประกอบการ  เช่น การประกอบการธุรกิจชุมชน  ร้านค้าปลีกกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน


5. คอมพิวเตอร์และธุรการ  จำนวน  117 หลักสูตร  ได้แก่

Softwar
-   กลุ่มออกแบบ เช่น โปรแกรม AUTO CAD เพื่องานออกแบบก่อสร้าง  ออกแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid Wor
-   กลุ่มงานในสำนักงาน เช่น Office and Multimedia  การจัดทำระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชีด้วยโปรแกรม Excel  และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการทำงานธุรกิ
-   การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานด้วยโปรแกรม Microsoft Offic
-   การพัฒนาโปรแกรมด้วย MS Access โดยใช้ระบบงานบุคค
-   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำหรับการประกอบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
Hardwar
-   ช่างคอมพิวเตอร์  เช่น ซ่อม ประกอบ  ติดตั้งระบบบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


6. คมนาคมและการขนส่ง  จำนวน  1 หลักสูตร

วิชาชีพด้าน Logistics หรือการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือ


7. การก่อสร้าง จำนวน 23 หลักสูตร

กลุ่มช่างต่าง ๆ เช่นการปูกระเบื้อง  ช่างไม้ก่อสร้าง  ช่างสีอาคาร
กลุ่มการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น  การทำบล็อกคอนกรีต  การผลิตซีเมนต์
หลักสูตรการฝึกอบรมแยกตามสถาบันฝึกอบรม
หลักสูตรที่จัดให้มีการฝึกอบรม ในแต่ละจังหวัดอาจมีหลักสูตรไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของโครงการ
เนื่องจากต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และการรองรับตำแหน่งงานที่ตลาดแรงงานต้องการ  

หน่วยงานรับลงทะเบียนและสถาบันฝึกอบรม แยกตามจังหวัด


การเลือกหลักสูตรอบรม
คู่มือการเลือกหลักสูตรตามรหัส


รหัสหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม จะมีจำนวน ตั้งแต่  7 - 10 ตัว ดังนี้

ตัวอักษร หลักที่ 1-3
ร    หมายถึง เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะจบไปประกอบอาชีพรับจ้าง
อ    หมายถึง เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะจบไปประกอบอาชีพส่วนตัว
ว    หมายถึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะจบไปทำกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยชุมชนและใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน
รอ    หมายถึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะจบไปประกอบอาชีพรับจ้างหรือประกอบอาชีพส่วนตัว
รว    หมายถึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะจบไปทำอาชีพรับจ้างหรือไปทำกิจการของชุมชน
อว    หมายถึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะจบไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือทำกิจการของชุมชน
รอว   หมายถึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะจบไปทำงานได้ทั้งสามด้านดังกล่าวข้างต้น
ตัวเลข  2  หลักต่อจากตัวอักษร หมายถึงจังหวัดที่ผู้ว่างงานคาดว่าจะไปประกอบอาชีพหลังจบการอบรม ดูรหัสจังหวัดได้ที่นี่
ตัวเลข  4  หลักต่อจากรหัสจังหวัด หมายถึงเลขหลักสูตรในจังหวัดนั้นๆ
ตัวอย่างเช่น

ป101332 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  เป็นหลักสูตรสำหรับประกอบอาชีพส่วนตัว จัดอบรมที่กรุงเทพฯ
รปว570008 การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (e-Commerce)
  เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพได้ทั้งสามด้าน จัดอบรมที่เชียงราย

(http://www.gcc.go.th/gcc/images/stories/emoticon/line_tonkla.gif)      

คำแนะนำในการเลือกหลักสูตร

ควรเลือกหลักสูตรที่ตรงกับพื้นฐานอาชีพหรือตรงกับพื้นฐานความรู้ของท่าน
การเลือกหลักสูตรเฉพาะทางเช่น  หลักสูตรช่างประดับยนต์  ต้องมีพื้นฐานความรู้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์ในการเลือกหลักสูตร

หลักสูตรที่เลือก จะต้องมีลู่ทางในการประกอบอาชีพตรงตามที่ผู้สมัครสนใจจะไปประกอบอาชีพในอนาคตหลังจบการอบรม
หลักสูตรที่เลือก จะต้องมีจุดฝึกอบรมอยู่ในจังหวัดตามที่อยู่ปัจจุบันหรือตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร
สามารถเลือกหลักสูตรฝึกอบรมได้  5 หลักสูตรที่ตรงตามเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 (โดยท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าฝึกอบรมเป็นชื่อหลักสูตรเดียวกันทั้ง 5 หลักสูตรได้แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการจัดอบรมคนละรุ่น)
หากได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม  ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าฝึกอบรมเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้นโดยวิธีการสุ่ม


กำหนดการ
กำหนดการลงทะเบียนรอบแรก
วันที่ ขั้นตอนต่าง ๆ
18 – 24 มี.ค. 52 1. ลงทะเบียน Online ผ่านทางเว็บไซต์ www.tonkla-archeep.com หรือ
2. ลงทะเบียน ณ สถาบันที่จัดการฝึกอบรม (SP)
SP หรือ Service Provider คือ ผู้ให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ที่เข้าร่วมโครงการนั่นเอง


ปัจจุบันมี SP ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 41 แห่ง  
22 มี.ค.52 ลงทะเบียนสมัครด้วยตนเอง
1. อิมแพค ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.30 น.
2. สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศ  (18 – 24  มีนาคม)
25 มี.ค. 52 คัดเลือกผู้เข้าอบรม
หลักสูตรที่มีคนสนใจเกินอัตราจะทำการ Random โดยระบบคอมพิวเตอร์
26 มี.ค. 52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรม(พร้อมชื่อผู้สำรอง) ทาง
1. e-mail
2. เว็บไซต์ www.tonkla-archeep.com
3. SMS
4. ปิดประกาศ ณ สถานที่ฝึกอบรม 25,820 แห่งใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
27 – 29 มี.ค.52 ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการไป รายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม
ภายในกำหนดที่แจ้งให้ทราบ หากเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
30 – 31 มี.ค.52 ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเป็น ตัวสำรอง มารายงานตัว


ณ สถานที่ฝึกอบรม 25,820 แห่งใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
1 เม.ย.52 เริ่มการฝึกอบรม
จำนวนวันในการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร แต่ต้องไม่เกิน 30 วันต่อหลักสูตร
บางหลักสูตรกำหนดในการเริ่มฝึกอบรมอาจไม่เหมือนกัน
ต้องสอบถาม ณ วันที่รายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม
กำหนดการลงทะเบียนรอบ 2
วันที่ ขั้นตอนต่าง ๆ
11–22 พ.ค. 52 รับสมัครทั่วประเทศ ( 12 วัน )
25 พ.ค. 52 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่มีคนสนใจเกินอัตราจะทำการ Random โดยระบบคอมพิวเตอร์
28 พ.ค. 52 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (พร้อมผู้สำรอง) ทาง
1. E-mail
2. เว็บไซต์ www.tonkla-archeep.com
3. SMS
4. ติดประกาศ ณ สถานที่ฝึกอบรม  
1 – 5 มิ.ย. 52 ผู้ฝึกอบรมรายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม (ภายในวันเวลาที่กำหนด )
10 มิ.ย. 52 ประกาศรายชื่อให้ผู้ได้สำรองไปรายงานตัว  
11–17 มิ.ย. 52 ผู้ได้สำรอง รายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม(ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน)
1 ก.ค. 52 เริ่มการฝึกอบรม
แต่ละหลักสูตรอาจเริ่มต้นไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับ สถาบันที่จัดการฝึกอบรม  

(http://www.gcc.go.th/gcc/images/stories/emoticon/line_tonkla.gif)

ขั้นตอนการดำเนินการ
สมัครด้วยตนเอง


ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 3
-   วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552
-   ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น.
-   รับสมัครลงทะเบียน  10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนสมัคร ตั้งแต่วันที่  18 – 24  มีนาคม 2552
-   สถานที่ฝึกอบรม
-   สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10
-   สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สมัครทางเว็บไซต์  http://www.tonkla-archeep.com/  ตั้งแต่วันที่  18-24  มีนาคม 52


กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม  ต่อไป
จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะยืนยันการสมัครออนไลน์
-   ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  กดปุ่ม  แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
-   ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการยืนยันการสมัครออนไลน์ กดปุ่มส่งใบสมัคร
หลังจากกดปุ่มส่งใบสมัครและจะปรากฏ
-   ข้อความตอบรับว่า  ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
-   ใบสมัครจะปรากฏรายละเอียดตามที่ท่านกรอกและหลักสูตรฝึกอบรมตามที่ท่านเลือกท่านสามารถกดปุ่ม  พิมพ์  หรือ ในกรณีที่ท่านต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และ กดปุ่ม บันทึก

การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้าฝึกอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมได้ที่เว็บไซด์  http://www.tonkla-archeep.com/ ในวันที่ 26 มีนาคม 2552


การยืนยันเข้าฝึกอบรม

นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงที่จุดฝึกอบรมที่จัดหลักสูตรตามที่ท่านได้รับคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 255
ท่านจะได้รับการยืนยันเข้าฝึกอบรมหลังจากเจ้าหน้าที่ที่จุดฝึกอบรมได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านแล้
เข้าฝึกอบรมตามกำหนดการของหลักสูตรที่ท่านได้ยืนยันเข้าฝึกอบรม
คำเตือน!!! ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ  หากมีการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของท่านภายหลัง และปรากฏว่าท่านให้ข้อมูลเท็จจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติ


ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะระหว่างฝึกอบรม จากสถาบันที่จัดการฝึกอบรม (SP) ดังนี้

ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับในการฝึกอบรม

ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4,800 บาท /คน/เดือน
(กรณีอบรมไม่ถึงเดือน คิดให้เป็นรายวัน วันละ 160 บาท/วัน )
ค่าเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท
(ไม่คิดเป็นรายวัน จ่ายให้กับคนที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน )
ค่าพาหนะเดินทางระหว่างอบรมของผู้เข้าอบรม จำนวน 720 บาท/คน /เดือน
(กรณีไม่ถึงเดือนคิดเป็นรายวัน วันละ 30 บาท )
หมายเหตุ หน่วยงานที่จัดให้มีการฝึกอบรม (SP) ได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมจำนวน 5,000 บาท/คน/เดือน

กรณีหลักสูตร 30 วัน

จะแบ่งจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ เมื่อครบสัปดาห์จะจ่ายให้ 1 ครั้ง
หากไม่ได้มาฝึกอบรม ก็จะหักเงินค่าฝึกอบรม โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่มาฝึกอบรมจริง

กรณีหลักสูตรระยะสั้น

เช่น 5 – 7 วัน ทาง SPจะดำเนินการจ่ายเงินให้หลังจบหลักสูตรแล้ว
กรณีที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสงค์จะกลับไปประกอบอาชีพในภูมิลำเนา

(http://www.gcc.go.th/gcc/images/stories/emoticon/line_tonkla.gif)

1. เงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพ

จำนวน 4,800 บาท/คน/เดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
และได้รับเงินค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา เหมาจ่ายเป็นเงิน 1,500 บาท (จ่ายให้ครั้งเดียว
ทั้งนี้ต้องได้รับจากคณะกรรมการบริหาร โดยผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วและมีความประสงค์จะกลับไปประกอบอาชีพที่ภูมิลำเนา กรอกแบบฟอร์มที่ทางสถานที่จัดการฝึกอบรม แจกให้ พร้อมทั้งส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้กับ สถาบันที่จัดฝึกอบรม และ ให้สถาบันรวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งให้กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและประสงค์กลับไปประกอบอาชีพที่ภูมิลำเนา เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต

3. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งผลการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารโครงการ ต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมา

4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องไปรายงานตัว ต่อพนักงานฝ่ายปกครองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันว่ากลับไปประกอบอาชีพที่ภูมิลำเนาจริง ๆ


สิ่งที่ควรระวัง
ผู้สมัครฝึกอบรม สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และหากท่านไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมจากการสมัครครั้งแรก  ท่านสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ท่านเลือกไว้ได้ในการเปิดรับสมัครครั้งต่อไป ติดตามได้ที่ http://www.tonkla-archeep.com ในเดือนเมษายน 52

การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  ท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัครออนไลน์  
เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุลที่ใช้ในการสมัครจะต้องตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน        
สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและกรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง
หากข้อมูลผิดพลาด  ท่านจะต้องยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขที่จุดฝึกอบรม  โดยดูขั้นตอนการแก้ไขได้ที่ปุ่มสารพันปัญหา

(http://www.gcc.go.th/gcc/images/stories/emoticon/line_tonkla.gif)

คำเตือน
ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครออนไลน์จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ
หากมีการตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติของท่านภายหลัง
ปรากฏว่าท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
ของโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


 

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ)
- ที่ตั้ง: ห้อง 201 ชั้น2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- โทรศัพท์: 0-2282-6982, 0-2282-3621
- Website: http://www.tonkla-archeep.com/
- E-mail: tonkla-archeep@hotmail.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- Call Center: 1111 (ให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน)
สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรรงาน

--------------------------------------------------------------------------------

ที่มา สำนักนายกรัฐมนตรี