ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานแฟรนไชส์, งานออกบูธ, งานแสดงสินค้า, งานอีเว้นท์, ออกร้าน ออกงานตามห้างต่างๆ, ออกบูธ ห้างสรรพสินค้า | Event & Exhibition => ข้อความที่เริ่มโดย: triplesystems ที่ มกราคม 27, 2009, 05:58:42 AM

หัวข้อ: อบรมผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา
เริ่มหัวข้อโดย: triplesystems ที่ มกราคม 27, 2009, 05:58:42 AM
ศิษฏิกร


ศิษฏิกร    เปิดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา
เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและบุคคลากรทางการแพทย์
รายละเอียด
วิทยากรอบรม: เภสัชกรหญิง จิรัชฌา อุดมชัยสกุล
ผู้มีประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้เรียบเรียงหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชประจำร้านยา
เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 10  ปี มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 600 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่
www.medandherb.com

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
*เภสัชกรที่ต้องการประมวลความรู้ในการบริหารร้านยาอย่างเป็นระบบหรือทบทวนความรู้
*บุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการทบทวนความรู้เรื่องยา
*นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาความรู้ด้านยา
*ผู้ช่วยร้านยาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับร้านยา
*พนักงานบริษัทยา ผู้แทนขายยา Medical Representative
*ผู้ที่กำลังหางานหรือผู้ที่สนใจงานด้าน ผู้แทนขายยา Medical Representative
ผู้ช่วยเภสัชประจำร้านยา

ระยะเวลาการอบรม   รอบวันอาทิตย์ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นเวลา 10 วัน    เวลา 08.30 -17.30 น

โครงสร้างของเนื้อหา
ความรู้เรื่องยาแต่ละประเภท สรีรวิทยาของร่างกาย ความรู้เกี่ยวกับโรคพื้นฐานและการแพทย์เบื้องต้น
ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องใช้งานในร้านยา

รูปแบบการอบรม
1.ฟังการบรรยายจากวิทยากรในห้องบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ศึกษายาที่มีใช้ในร้านยา
   วิเคราะห์การจัดยาจากกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติงานหน้าร้านจากร้านยาจำลอง
2.มีการประเมินผลจากการสอบปากเปล่า สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การบ้าน
   การทำกรณีศึกษา และการวิเคราะห์ยา และออก  เสียงชื่อยาตามระบบต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. ขึ้นไป หลักฐานการสมัคร
1.  รูปถ่าย 1 " 1 รูป
2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
3.  สำเนาบัตรประชาชน

ค่าอบรม
1.ค่าอบรม 13000 บาท
2.หนังสือคู่มือร้านยาและค่าเอกสารประกอบการอบรม 500 บาท

หมายเหตุ  สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
               นับจากวันที่เริ่มหลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การสมัครอบรม
จองที่เรียนโดย การโอนเงินเข้าบัญชี " จิรัชฌา  อุดมชัยสกุล "
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางโพ  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 033-2-66608-8
จำนวน 3,000 บาท และติดต่อแจ้งการโอนเงิน โดยทางแฟ็กซ์ 0-2910-5398  หรือ
โทร 08-1931-1956 เพื่อยืนยันการอบรมพร้อมกับ ชื่อ/ที่อยู่/โทร รุ่นที่ท่านต้องการอบรม
เมื่อถึงวันเปิดอบรมท่านมาตาม วันเวลาที่กำหนดพร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ

หมายเหตุ
รับรุ่นละ 10 คน โดยเรียงลำดับการจองที่เรียนจากการโอนเงินผ่านบัญชี
สถานที่รับสมัคร และอบรม เตาปูนแมนชั่น อาคารบีชั้น15 ห้อง 966-967
ซอยข้าวสาร ถนนเตชะวนิชย์ แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทร./ แฟ็กซ์ 0-2910-5398 หรือ  โทร. 081-931-1956
Website : www.medandherb.com s   E-mail : sdk44@medandherb.com

ศิษฏิกร