ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจค้าปลีก | Retail Market => เสนอบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก | Retail Service => ข้อความที่เริ่มโดย: พรสัก ส่องแสง ที่ มิถุนายน 22, 2022, 06:51:28 AM

หัวข้อ: วิจัยตลาด (market research) ดีต่อธุรกิจยังไง
เริ่มหัวข้อโดย: พรสัก ส่องแสง ที่ มิถุนายน 22, 2022, 06:51:28 AM
วิจัยตลาด (https://www.enablesurvey.com/article-detail/1468ae83-36e0-4877-9ebc-626f2ea0f9a6/market%20research) คือ เครื่องมือสำคัญที่ถูกใช้คู่กับการทำธุรกิจเสมอมา สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจมองเห็นมุมมองสถานะของตลาดในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจกำหนดทิศทางในการวางแผนทำวิจัยทางการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจภายในอนาคต

วิจัยตลาด (market research) คืออะไร

การวิจัยตลาด (market research) คือ กระบวนการตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ยังสามารถสร้างโอกาสในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างได้ จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการทำวิจัยการตลาดธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น สามารถเพิ่มยอดขาย ยอดเอนเกจเม้นให้กับร้านค้าหรือบริษัทต่างๆ เป็นต้น

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/06/22/Vcn5aW.png)


ทำไมต้องทำวิจัยการตลาด ? มีประโยชน์อย่างไร ?


วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยตลาด

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/06/22/VcnRAQ.png)

1. การวิจัยขั้นปฐมภูมิ  (Primary research)

การวิจัยตลาด (market research) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง สามารถทำได้โดยการทำแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ลูกค้าในแต่ละรายบุคคล โดยการทำวิธีนี้จะช่วยให้เราได้รับรู้ถึงข้อมูลและความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
 
การวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิจัยตลาด (market research) ที่ต้องการหาไอเดียหรือหาข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจจะยังไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสินค้า การวางแผนกลยุทธ์โฆษณา และขั้นตอนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย

การวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

การวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research เหมาะสำหรับการใช้สร้างขั้นตอนวิจัยตลาด (market research) ที่สามารถจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน โดยมีตัวเลขที่สามารถรองรับขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน เช่น ตลาดใหญ่แค่ไหน หรือ ลูกค้าชอบสินค้าไหนมากกว่ากัน เป็นต้น

การสังเกตุการณ์ (Observation)

เป็นอีกหนึ่งวิธีการวิจัยตลาด (market research) ที่จะช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น โดยใช้การสังเกตผู้บริโภคในบริบทชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถใช้ในสถานการณ์จริงได้อีกด้วย โดยวิธีการสังเกตก็สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น นั่งเฝ้าติดตามสังเกตการณ์ด้วยตัวเอง หรือ ใช้การสังเกตผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีมาช่วย เป็นต้น

2. การวิจัยขั้นทุติยภูมิ (Secondary research)

การวิจัยตลาด (market research) เป็นรูปแบบการนำข้อมูลที่ถูกเก็บหรือถูกเผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ มาใช้งาน เช่น ข้อมูลจากสถาบันวิจัยการตลาด หรือ ข้อมูลจากภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีตลาดที่สามารถทำได้ง่าย ราคาถูก โดยการวิจัยตลาดรูปแบบการวิจัยขั้นทุติยภูมิ (Secondary research) ต้องทำข้อมูลควบคู่ไปกับรูปแบบการวิจัยขั้นปฐมภูมิ (Primary research) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ

ขั้นตอน การทำวิจัยตลาดให้ประสบความสำเร็จ

กระบวนการในการทำวิจัยการตลาด (market research) นั้น เราสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/06/22/VcngWN.png)