ThaiFranchiseCenter Webboard

อุตสาหกรรม | Industry => เกษตรกรรม | Agriculture => ข้อความที่เริ่มโดย: เอส ไรคส์ ที่ กันยายน 24, 2020, 07:02:59 AM

หัวข้อ: เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊มพ่นปุ๋ย ปั๊มสูบส่งสารสเปรย์ออกหัวจ่ายในการเกษตร
เริ่มหัวข้อโดย: เอส ไรคส์ ที่ กันยายน 24, 2020, 07:02:59 AM
Dosing pump for Fertigation by S Reich 023223188
ใช้ปั๊มอัดฉีดปุ๋ย กระจายไปพร้อมน้ำ เพื่อเติมปุ๋ยได้ทั่วถึง แบบอัตโนมัติ รวมถึงการกระจายน้ำ การทำความสะอาดพืชผลด้านการเกษตร เช่น บำบัดน้ำใช้ล้างผัก ล้างผลไม้ เป็นต้น   
#fertilizer injection #feed fertilizer #dose chlorine #water distribution and cleaning.   

โทร 023223188, 0917741198(ฝ่ายการตลาด)
ไลน์ไอดี sreich
Email : mkt2@sreichcompany.com
http://www.sreichcompany.com/th/index.php
 emo44

(https://uppic.cc/d/yPsJ)