6.0K
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School) เป็นสถาบันผลิตบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเรือสำราญระดับโลก โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในเรือสำราญระดับโลกมากกว่า 10 ปี ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางโรงเรี...
2. 
สถาบัน ATDI มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บน Location ที่ดีที่สุดติดรถไฟฟ้าสถานีอารีย์ ที่กล้าการันตีว่าดีที่สุดท่ามกลางที่อื่นๆ ในธุรกิจเดียวกันเลยก็ว่าได้ อาจารย์และบุคลากร ไม่ตำกว่า 30 ท่าน ที่ถูกคัดสรรแต่เฉพาะระดับมืออาชีพ ...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?