31K
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
ราดหน้ากัญเอง เป็นราดหน้าโบราณแบรนด์แรกที่ผสมใบกัญชา มีจุดเด่นในเรื่องความหอมของการคั่วกระทะและความกลมกล่อมของรสชาติ โดยได้นำเทคนิคการทำราดหน้าโบราณมาผสมกับเทคนิคของคนรุ่นใหม่ให้ได้รสชาติออกมาดีที่สุด และยังคงไว้ซึ่งเสน่...
2. 
ร้านราดหน้า ที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2516 แต่เดิมเป็นร้านขายราดหน้า อยู่ที่โรงหนังเอ็มไพร์ ที่ไม่มีชื่อร้าน แต่เนื่องจากรสชาติเป็นที่ถูกใจของลูกค้า ทำให้มีการบอกปากต่อปาก และลูกค้าเรียกว่า ร้านของนายเคี้ยง
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?