สถิติการนำเข้าสินค้าของไทยจากกลุ่มประเทศอาเซียนช่วง 6 เดือน ปี 2555
Download