หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   รับรอง ให้ ให้สิทธิ 
84K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เอกสารนี้ทำขึ้นระหว่าง "ผู้โอนสิทธิ" และ "ผู้รับโอนสิทธิ" โดยคู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกัน
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(9,784)
ผู้โอนรับรองว่าจะทาการโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับโอนภายใน
 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf
25-04-2554121easy
(7,714)
ผู้ยอมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับการให้เด็ดขาดนับแต่วันที่ทำสัญญา
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(3,192)
ข้าพเจ้าขอให้สิทธิเหนือพื้นดินบนที่ดินโฉนดที่ระบุไว้นี้ตกแก่……………………………
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
25-04-2554121easy
(3,106)
ผู้โอนตกลงโอนสิทธิการเช่าแผงลอยเลขที่ ...............ตั้งอยู่ที่.......................ถนน............................
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(2,055)
ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญามีสิทธเหนือพื้นดินของ..................................................
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,986)
ผู้ให้อาศัยยินดีให้ผู้อาศัยนำครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยและเก็บกินพืชผลไม้ในบ้านเลขที่...............
 File size : 0.047 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,905)
ผู้ให้สัญญานี้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่.....................หมู่ที่.............ตำบล/แชวง..........................
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,597)
ผู้โอนได้รับเงินค่าโอนไปถูกต้องด้วยแล้วในวันทำสัญญานี้
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,399)
ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วน/บริษัทนี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
20-04-2554ภัทรมิตร
(1,369)
ผู้ให้สัญญาขอแต่งตั้งให้ผู้แทนเป็นผู้รับมอบอำนาจโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้ให้สัญญา
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(1,289)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายจ่ายที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(533)
วันเดือนปี........รายละเอียดการจ่าย.................จำนวนเงิน.....หมายเหตุ....

 File size : 0.179 MB.
 Type : pdf
24-08-2560sci.sru.ac.th
(437)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.