หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   Franchise Standard 
44K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เช่น แฟรนไชส์ 94 Coffee, BDC by Dr.Orawan, Billion Coffee, Chester Grill, Clay Works, Coca Restaurant, Beauty buffet, Daddy Dough, Dairy Farm, DD Mart, Double A
 File size : 9.996 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,946)
ในหมวดการนำองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่าผู้นำระดับสูงขององค์กรได้ชี้นำและทำให้องค์กรยั่งยืนได้อย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(973)
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีการเจริญเติบโตมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 File size : 0.188 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,101)
การดำเนินการจัดทำมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2551 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการพัฒนาจากการสำรวจธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 86 ธุรกิจ
 File size : 0.08 MB.
 Type : doc
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,045)
ได้มีการออกแบบตามขั้นตอนทางสถิติ และยึดรูปแบบการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพสากลเป็นบรรทัดฐาน
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
12-10-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,878)
EVA  ชื่อย่อของ Economic Value  Added เรียกเป็นไทยว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
26-10-2553นายสามารถ หงส์วิไล
(2,396)
 Billion Coffee, Sense Math, BLACK CANYON, Sirium Beauty
 File size : 0.041 MB.
 Type : xls
07-01-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,009)
ได้แก่ รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 The Best Franchise of The Year Award  2010 ได้แก่  BLACK CANYON, รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านวิสัยทัศน์ Excellence Franchise Leadership Award  ได้แก่ Morgen  by EZ’S
 File size : 0.024 MB.
 Type : doc
07-01-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(863)
รูปภาพรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี 2553
 File size : 2.964 MB.
 Type : jpg
07-01-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(794)
ผู้นำระดับสูงมีการสื่อสาร และกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในลักษณะสองทาง เพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึง แฟรนไชส์ซี

 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf
24-11-2557qf-qualityfocus.com
(822)
เกณฑ์การพิจารณา แบรนด์มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จกโดยทั่วไปป ตัวอย่างแฟรนไชส์ อยู่ในตลาดมากกว่า 6 ปี บอกไปใครๆก็รู้จัก สินค้ามีเอกลักษณ์จดจำง่าย
 File size : 0.545 MB.
 Type : pdf
03-08-2559ThaiFranchiseCenter
(496)
จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย / กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าต่อยอดสร้างอาชีพ ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย นำธุรกิจแฟรนไชส์ ราคาประหยัดกว่า 59 แบรนด์ มาเป็นพี่เลี้ยงในการตั้งต้นอาชีพ พร้อมมีธนาคารของรัฐ ให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุน
 File size : 1.643 MB.
 Type : pdf
23-01-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(750)
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน 95 ราย ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ประจําปี 2561

 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
19-03-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(522)
ลำดับที่1 กิจการ แหม่ม ซาลาเปาลาวา ประเภทธุรกิจ ซาลาเปาลาวาชื่อ-นามสกุล น.ส.กนกลักษณ์ ศรีลา เบอร์มือถือ 086-6792565


 File size : 0.015 MB.
 Type : xlsx
19-03-2561ธนาคารออมสิน
(531)
คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจ สำหรับ Franchise Standard
 File size : 4.294 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(426)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.