ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มเบเกอรี่
38K
448
83
1
โซลเบเกอรี่
(Seoul Bakery)
ธุรกิจเบเกอรี่สไตล์เกาหลี & ญี่ปุ่น คอนเซ็ปต์ร้านใหม่ ภายใต้สโลแกน "อร่อยล้ำ สไตล์เกาหลี" เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า
ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่สำคัญ

ในเดือนธันวาคม 2554 Seoul Bakery ถือกำเนิดจากร้านเบเกอรี่เล็กๆแห่งหนึ่งด้วยเอกลักษณ์ของขนมปังเนื้อนุ่ม หอม รสชาติแสนอร่อย นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประกอบกับส่วนผสมต่างๆที่มีกระบวนการปรุงด้วยสูตรเฉพาะ

เน้นการใช้วัตถุดิบสดใหม่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ทำให้ขนมแต่ละชนิดมีรสกลมกล่อม กลิ่นหอมน่าทาน และคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนสามารถสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในรูปแบบสินค้า และราคาโดยคำนึงถึงความสดใหม่ ทำให้ได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี 

ต่อมาเดือนกันยายน 2556 กิจการตัดสินใจจัดตั้งบริษัท โซลเบเกอรี่่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเบเกอรี่สไตล์เกาหลี & ญี่ปุ่น จึงสร้างคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ ภายใต้สโลแกน "อร่อยล้ำ สไตล์เกาหลี" เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ปัจจุบัน โซลเบเกอรี่ นำเสนอสินค้าในกลุ่มขนมปังอบสดหลากรสชาติ และพายไส้ต่างๆ นำเสนอให้เห็นขั้นตอนการผลิต เน้นความสดใหม่จากเตาทุกวัน ภายใต้ Concept ร้านและผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นอายความเป็น Korea Style ซึ่งสินค้าแบ่งกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม คือ
 1. ขนมปังอบไส้ต่างๆ (ไส้หมูย่างซอสเกาหลี, ไก่เทริยากิ, หมูหยอง, ไส้กรอก, เบคอน, เนยสด, ฝอยทอง, สังขยา และไส้อื่นๆกว่า 30 ไส้)
 2. พายไส้ต่างๆ
หมายเหตุ : สินค้านำเสนอควบคู่ เครื่องดื่ม Brand "Seoul Drink" นำเสนอแก่ผู้บริโภคต่อไป (เครื่องดื่ม: ชานม กาแฟ โกโก้ น้ำอัดลม)

ทำไม จึงต้องเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ?

โซลเบเกอรี่ คือชื่อของแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเบเกอรี่สไตล์เกาหลี & ญี่ปุ่น มาตรฐานสากลซึ่งยึดมั่นในการมอบคุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

ด้วยจุดเด่นของเมนูขนมปังรสชาติเยี่ยมผนวกกับระบบการบริหารงานร้านเบเกอรี่อันมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมืออาชีพ จึงมั่นใจได้ว่า โซลเบเกอรี่ จะเป็นทางเลือกในการสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
4 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา กรุงเทพฯ : รามคำแหง ซ.53
 2. สาขา สกลนคร
 3. สาขา สุรินทร์ 
 4. สาขา ศรีสะเกษ 
รวมสาขาทั้งหมด4 สาขา
เงื่อนไขการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านโซลเบเกอรี่
 1. งบประมาณการลงทุน 0.7 - 0.9 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150,000 บาท ชำระ ณ วันที่เซ็นต์ตกลงเป็นแฟรนไชส์
 3. ค่าอุปกรณ์ 450,000 บาท
 4. ค่า Royalty Fee 3% จากยอดขาย (ยกเว้น3 ปีแรก)
 5. ค่า Marketing Fee 2% จากยอดขาย  (ยกเว้น3 ปีแรก)
ระยะส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี (ผู้รับอนุญาต) โดยสังเขป
 1. สัญญาแฟรนไชส์ มีระยะเวลา 10 ปี (5 ปี ต่อ 5 ปี)
 2. ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. ผู้รับอนุญาตจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด
 4. ผู้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัท โซลเบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต จากบริษัทฯ
 5. ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องครัวต่างๆ รวมถึงระบบคอม ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษัท โซลเบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 6. ผู้รับอนุญาตต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯทุกเดือน
 7. ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯแจ้งให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
 8. ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีประกันภัยอาคารทรัพย์สินภายในร้านตามที่บริษัทฯกำหนด
 9. ผู้รับอนุญาตเป็นผู้เตรียมพนักงานทุกระดับ
 10. บริษัท โซลเบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 11. บริษัท โซลเบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะให้ความช่วยเหลือส่งทีมงานเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงร้านเปิด 1 อาทิตย์แรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 12. บริษัท โซลเบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกสรรแฟรนไชส์
 1. เป็นบุคคลที่มีฐานะการเงินดี
 2. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
 3. มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต
 4. มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ
 5. เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลที่ตั้ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ "ร้านโซลเบเกอรี่"
หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การสนับสนุนผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์

ผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ รายใหม่จะได้รับบริการต่างๆ ก่อนการเปิดร้าน คือ การให้คำปรึกษา ด้านการเลือกทำเลร้าน การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์
การฝึกอบรมด้านการบริหารร้านที่ร้านสาขาของบริษัท เป็นเวลา 2 อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้จัดการร้านมืออาชีพเป็นเวลา 1 อาทิตย์หลังจากเปิดร้าน ผู้ซื้อแฟรนไชส์จำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าบางรายการจากบริษัท อย่างเช่น วัตถุดิบและส่วนผสม

อย่างไรก็ตาม สินค้าอื่นๆ บางรายการ ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถจัดหาได้เองภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อร้านโซลเบเกอรี่
ที่อยู่
รามคำแหง ซ.53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10312
มือถือ
085xxx
อีเมล์
 seoxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โซลเบเกอรี่
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. สุภิษา เฉลxxx 08245xxx prayfxxx
2. อรุณรัตน์ xxx 09519xxx pharsxxx
3. Ginnaxxx 09550xxx rain_xxx
4. อัษฎาวุธ วxxx 08512xxx knockxxx
5. ภศุ ร่วมควxxx 06262xxx bhasuxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม83 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 37,525 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 43 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน