ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
90K
584
358
1
สถาบันคณิตศาสตร์ วันทูวัน
(one2one Math School)
แก้โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องง่าย ที่สถาบันคณิตศาสตร์“วันทูวัน”
 • เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา
 • พัฒนาศักยภาพนักเรียน 3 ด้านได้แก่ ความรู้ ความชำนาญและทัศนคติ
1-2 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน
 • พ.ศ. 2540 นำหลักสูตรคณิตคิดเร็วจากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย    
 • พ.ศ. 2541 นำหลักสูตรคณิตพิชิตโจทย์ Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น) จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการเผยแพร่ในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2545 พัฒนาหลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและฝึกฝนจนชำนาญ พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • พ.ศ. 2553 ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่เป็น”สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน”หรือ one2one Math School โดยใช้  ”สีเหลือง” และ  “นกฮูก” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ทำการขายสิทธิ์การบริหารศูนย์การศึกษาที่มีการสอนหลักสูตร Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น) และหลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร)

หลักสูตร SAKAMOTO METHOD(แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น)
            
สอนให้เด็กรู้จักวิธีคิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการแสดงความสัมพันธ์ของโจทย์ออกมาเป็นDiagram (แผนภาพ) ทำให้เด็กเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

จุดเด่น คือ
 1. เป็นผู้นำด้านการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศญี่ปุ่น
 2. ใช้เทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหา 3 ขั้นตอนของ Dr. Sakamoto
หลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร)
    
เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทั้งทักษะและการแก้โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเงื่อนไข นิยาม หรือข้อตกลงต่างๆทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปภาพหรือแผนภาพเป็นสื่อ พร้อมทั้งฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้

จุดเด่น คือ 
 1. มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ใช้เทคนิค Mathbox Solution ที่พัฒนาทั้งทักษะและโจทย์ปัญหาควบคู่กันไป
 3. ตอบสนองและรองรับทุกความต้องการของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วย         
  3.1 หลักสูตรปกติ
  3.2 หลักสูตรติวสอบกลางภาคและปลายภาค(Mock exam)
  3.3 หลักสูตรติวเลขเข้าม.1(Pre-M1)
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
100 สาขา
รายละเอียดสาขา
รวมสาขาทั้งหมด100 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ 280,000 บาท ( รวม VAT7% ) พร้อมรับอุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน หนังสือเรียน และระบบปฏิบัติการสาขา(ERP)
 • ค่า Royalty Fee 32% (ไม่รวม VAT) ของยอดขาย
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. ต้องมีใจรักด้านการศึกษา
 5. สถานที่ตั้งโรงเรียนต้องอยู่ในทำเลที่ดี
 6. ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
 7. ปัจจุบันไม่ได้เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
 1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน
 3. การอบรมตลอดอายุสัญญา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณกฤษณา มหาอุป, คุณปิยะวดี สัมฤทธิ์
ที่อยู่
1556 ซ.เย็นจิตร สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 salxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันคณิตศาสตร์ วันทูวัน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ชเนษฎ์ วิชxxx 06155xxx cnwicxxx
2. ปิยะธิดา นxxx 08513xxx Piyatxxx
3. ดุลยวัต คงxxx 08192xxx 6174txxx
4. วิลาวัณย์ xxx 08467xxx kook_xxx
5. คุณหนึ่งxxx 09546xxx go2nexxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม358 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 89,571 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 191 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน