Guljak Topokki Chicken (กอลจักต๊อกป๊กกี&ชิกเก้น) ร้านต๊อกป๊กกีและไก่ทอดจากประเทศเกาหลี เอกลักษณ์จุดเด่นคือการกินไก่ทอดเกาหลีจิ้มกับต๊อกป๊กกี ผสมผสานเข้ากับน้ำซุปสูตรเกาหลีแท้ๆ โดยแต่ละน้ำซุป กอลจักได้เลือกน้ำซุปดั้งเดิมเกาหลีแท้ๆที่มีมากกว่า 100 ปี มาทำให้เกิดเป็นเมนูซุปต๊อกป๊กกีที่ไม่เหมือนใครในเกาหลี 

แต่ยังคงรสชาติเกาหลีแท้ๆ การันตีความนิยมมีมากกว่า 250 สาขาในเกาหลี , การันตีร้านยอดนิยมในประเทศเกาหลี 6 ปีซ้อน (ปี 2017–2022) และรางวัลจากประเทศเกาหลี Most Wanted Franchise Awards ปี 2023 #ไก่จิ้มต๊อกต้องกอลจัก
กอลจักต๊อกป๊กกี แอนด์ ชิกเก้น