บริษัท เดอะมูฟ ธันเดอร์ จำกัด ธุรกิจขายและให้บริการสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ MOVE EV X

มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้สอดรับกับความต้องการใช้งานและจำนวนผู้เช่าใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าจ่ายให้กับผู้เช่าใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้เพื่อประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน 
มูฟ อีวี เอกซ์