แฟรนไชส์เบสท์ เอ็กซ์เพรส (BEST Express) ผู้ให้บริการ รับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

โดยดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานของ เบสท์ อิงค์ (BEST Inc.) ผู้นำด้านซัพพลายเชนอัจฉริยะแบบบูรณาการ และผู้ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทแม่ของเบสท์ ประเทศไทย ที่ได้นำรูปแบบธุรกิจ “แฟรนไชส์ขนส่งพัสดุ” ที่ประสบความสำเร็จจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทย 

นับเป็นแบรนด์ขนส่ง (Express) เจ้าแรกในไทยที่ดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุ 100% ปัจจุบัน BEST Express มีแฟรนไชส์ (รวมทุกประเภท) กว่า 900 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ" โดยเบสท์ได้ใช้งบประมาณกว่า 3.5 พันล้านบาทในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างศูนย์กระจายพัสดุ (HUB / DC) ที่ครอบคลุม รวมถึงคลังสินค้า และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การฝึกอบรม และระบบการปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อพัฒนาเครือข่ายแฟรนไชส์ให้แข็งแกร่ง และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เบสท์ ประเทศไทย ได้วางกลยุทธ์การให้บริการสำหรับธุรกิจขนส่งพัสดุข้ามพรมแดน (cross-border) และการบริหารจัดการคลังสินค้า (supply chain) เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจขนส่งพัสดุในประเทศไทย จีน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดส่งพัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเบสท์ รวมถึงการพัฒนาระบบ SaaS หรือซอร์ฟแวร์โซลูชั่นด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ
เบสท์ เอ็กซ์เพรส