ในยุคที่ทุกคนต้องการสินค้าที่คุ้มค่าราคาไม่แพง อาหารที่ฮิตทุกยุคสมัยคือ “ข้าวราดแกง” จุดเด่นคือซื้อง่าย ทานง่าย ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ดี การทำธุรกิจร้านข้าวแกงจำเป็นต้องมีประสบการณ์และได้รับการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี

สยามโอชะมีจุดเริ่มจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี ต่อยอดสุ่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่พร้อมสอนสูตร และเทคนิคบริหารจัดการร้านเพื่อให้คนลงทุนมีโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจนี้
สยามโอชะ ข้าวแกงบุฟเฟต์