เปิดรับสมัครผู้สนใจอยากเปิดศูนย์กระจายสินค้าดัชมิลล์ หรือ ดีไลท์ พาสเจอร์ไรส์ ผ่านสาวจำหน่าย ผ่านการขายตรงไปยังผู้บริโภคโดยตรง โอกาสใหม่ ผู้ที่อยากมีธุรกิจส่วนตัว คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจกับดัชมิลล์

เพียงคุณ 
ดัชมิลล์