ประเทศไทยได้เข้าสุ่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ หรือ ถ้ามองดูเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและเมืองใหญ่มีสัดส่วนผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปประมาณ 1 ล้านคน และมีประมาณกว่า 500,000 คนที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมพยาบาล

ดังนั้นธุรกิจดูแลผู้สูงวัย (Nursing Home) จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่พร้อมเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Baan Thamachart by Chersery Home คือ ธุรกิจดูแลผู้สูงวัยที่มีเป้าหมายในการฟื้นฟูผู้สูงวัยให้สามารถกลับบ้านได้ภายใต้สโลแกน “บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล” และพร้อมเปิดโอกาสให้คนที่สนใจสามารถเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้

บ้านธรรมชาติ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม