ก๋วยเตี๋ยวเรือทัพพ์ทอง แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้น รสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สไตล์น้ำขลุกขลิก ด้วยซอสปรุงที่ผ่านการหมักกับเครื่องเทศกว่า 30 ชนิด ระยะเวลาการหมักกว่า 14 วัน พร้อมเมนูอาหารกว่า 25 เมนู  ก๋วยเตี๋ยวเรือทัพพ์ทอง