บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด ให้บริการขายธุรกิจแฟรนไชส์ และขายวัตถุดิบ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับแฟรนไชส์ ก่อตั้งเมื่อปี 2537 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน สมาชิกแฟรนไชส์ประมาณ 4,800 สาขา และยังมีแฟรนไชส์ในเครืออีกมากมาย ได้แก่ ชิ้นเนื้อ, โจ๊กหมูต้มเลือดหมู, พันปีบะหมี่เป็ดย่าง, ไก่หมุนคุณพัน, อาลีหมี่ฮาลาล

อีกทั้งยังมีแฟรนไชส์ที่เป็นเครื่องดื่ม ได้แก่ ชายัง, อารีดอย เป็นต้น
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว