เรื่องราวของแรคคูนชา ด้วยธุรกิจชานมไข่มุกในประเทศกำลังเติบโต และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เจ้าของแบรนด์ชอบทานชานมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาสูตรที่มีความเข้มข้น พิเศษในแบบฉบับของตัวเอง ที่มาของแรคคูนนั้น ทางเจ้าของแบรนด์มีความชื่นชอบส่วนตัวจึงออกแบบแบรนด์โลโก้มาจากตัวแรคคูน และพัฒนาสูตรเป็นชานมแรคคูน ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถจดจำได้ง่าย

โดยเน้นชานำเข้าจากไต้หวัน และเมนูพรีเมี่ยมอื่นๆ มาเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ละคุงชา