กาแฟพันธุ์ไทย เป็นบริษัทฯ ในเครือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่สร้างความเป็นแบรนด์กาแฟที่มีต้นกำเนิดจากความประทับใจในจิตวิญญาณ และความมีเสน่ห์ของเอกลักษณ์ไทย ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับความทันสมัยแต่เรียบง่าย ความเป็นสากลและไลฟ์สไตล์ของสมัยใหม่ได้ อย่างลงตัว

กาแฟพันธุ์ไทยจะเป็นกาแฟ “พันธุ์ไทย” ที่แท้จริง จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยแสดงถึงความเป็นพันธุ์ไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เราสนับสนุนเมล็ดกาแฟและ สินค้าที่ปลูกและผลิตในประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนให้ “อยู่ดีมีสุข” และส่งความเป็น “พันธุ์ไทย” ให้ลูกค้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจลูกค้าคนไทยได้ดีเท่าคนไทยด้วยกัน เราจะเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดระหว่างเกษตรกร ชุมชน และลูกค้าที่เป็นคน “พันธุ์ไทย” เหมือนกัน
กาแฟพันธุ์ไทย