ลำแต๊โคเรียนชิกเกน เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต่อมาได้ทำการจดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อ บริษัท ลำแต๊ จำกัด มีคุณศุภาภรณ์ ดีรัศมี เป็นกรรมการผู้จัดการ ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ลำแต๊โคเรียนชิกเกน จำหน่ายอาหารสไตล์เกาหลีฟิวชั่น ผสมผสานรสชาติที่ถูกปากคนไทย มีเมนูอาหารกว่า 50 รายการ วัตถุดิบผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP และ อย.

ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายให้แก่แฟรนส์ซี ได้แก่ ไก่ทอดปรุงรสแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป ซอสเคลือบไก่ 4 รสชาติ ชุดยูนิฟอร์มพนักงานและ Packaging ภายใต้แบรนด์ลำแต๊โคเรียนชิกเกน มีสาขาที่ดำเนินการเอง 2 สาขา ได้แก่ 1.สาขาอำเภอเมืองพิษณุโลก 2.สาขาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และมีสาขาแฟรนไชส์ซี (รูปแบบเดิม) 17 สาขา 

ปัจจุบันได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีระบบควบคุมคุณภาพแฟรนไชส์ ระบบฝึกอบรมพนักงาน ระบบริหารจัดการวัตถุดิบ ระบบจัดเก็บข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบช่วยเหลือสนับสนุนแฟรนไชส์ซี เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้แฟรนไชส์ซีสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืน
ลำแต๊โคเรียนชิกเกน