จากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายกว่า 120 ปีที่แล้ว Bata ได้เติบโตเป็น บริษัทฯระดับโลกที่น่าเชื่อถือ และนำเสนอรองเท้าที่ทันสมัยและราคาไม่แพงให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

บริษัทฯได้ยึดถือนโยบายที่สำคัญคือ การอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกระดับและทุกสาขาของงาน ทั้งทางด้านเทคนิค,การตลาด, การขาย และการบริหารงานบุคคล การอบรมนี้จัดขึ้นทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีจากบริษัท บาจา ลิมิเต็ด และบริษัทฯในเครือบาจาทั่วโลก
แฟรนไชส์ บาจา