ฟาสต์ คาร์โก้ โลจิสติกส์ เป็นธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน-ไทย แบบครบวงจร ด้วยโครงสร้างพิ้นฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพประกอบกับเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ทำให้แบรนด์ ฟาสต์ คาร์โก้ จึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในจีนและไทยตลอดมา 

ดังนั้นในปี 2565 จึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์คาร์โก้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อขยายสาขาให้มีบริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุนในแต่ละพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจคาร์โก้สินค้าจีน ด้วยเงินลงทุนไม่สูงแต่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว สร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและทีมงานคอยสนับสนุนอย่างครบครัน
ฟาสต์ คาร์โก้ แฟรนไชส์