หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #23