IWG เป็นผู้นำด้านการให้บริการพื้นที่สำนักงานให้เช่าแบบยืดหยุ่นและ Co-Working Space อันดับหนึ่งของโลก นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งในปี 2532 เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จในการให้บริการลูกค้ามากกว่า 2.5 ล้านคนในทุกธุรกิจและรูปแบบการทำงานทุก ประเภทภายใต้แบรนด์ชั้นนำเช่น Regus, Spaces และ HQ ปัจจุบันเรามีมากกว่า 3,500 สาขา ใน 120 กว่าประเทศทั่วโลก  

ในประเทศไทย เราเปิดให้บริการลูกค้ามากกว่า 20 ปี มีจำนวน 26 สาขา ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของเราได้สะดวกและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในวิถึการทำงานแบบใหม่ New Normal ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิตสำเร็จรูปที่ยืดหยุ่นตามขนาดจำนวนลูกค้า การเป็นสมาชิก Co-Working Space ที่ได้สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการทั่วโลก ออฟฟิตเสมือนสำหรับลูกค้าที่มองหาออฟฟิตในการจดทะเบียนบรืษัทหรือบริการผู้ช่วยส่วนตัวรับโทรศัพท์ ตอบเมล์และรับพัสดุ รวมถึงให้บริการห้องประชุมที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ไอดับเบิ้ลยูจี พีแอลซี