เซ้งสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ เจริญนคร 24 | คุณมนตรี