แบบทดสอบ    เจ้าของร้าน    ธุรกิจร้านไปรษณีย์เอกชน
| ทดสอบ 514 คน | ผ่าน 308 คน | คิดเป็น 59.92%
10.0K
1
facebook
google plus

แบบทดสอบธุรกิจเปิดร้านไปรษณีย์เอกชน

ทำแบบทดสอบ 514 คน | ผ่าน 308 คน | คิดเป็น 59.92%
แบบทดสอบ ความพร้อมร้านไปรษณีย์เอกชน
        แบบทดสอบก่อนซื้อแฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์ และจุดรับชำระค่าบริการ ได้แก่ งานบริการด้านไปรษณีย์ จุดรับชำระค่าสาธารณูปโภค, ประกันภัย พรบ., ถ่ายรูปด่วนติดบัตร, ถ่ายเอกสารดิจิตอล, บริการขอสินเชื่อ/เงินด่วน, บริการรับส่งเอกสารและพัสดุด่วน จุดรับชำระค่าใช้จ่าย ศูนย์ประกันภัย จุดจองตั๋วเดินทาง จุดเติมเงินออนไลน์ ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร ศูนย์บริการหมึกพิมพ์ และศูนย์ถ่ายรูปด่วนดิจิตอล เสริมรายได้หน้าร้าน
        ปัจจุบันมีผู้สนใจเปิดร้านสารพัดบริการ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เครื่องมือน้อยชิ้น แต่สามารถทำงานได้หลากหลาย เพียงแค่การเรียนรู้ ฝึกฝนที่ดี และมีระบบบริหารจัดการกับผู้ให้บริการ ก็สามารถเปิดร้านได้อย่างง่ายๆ แต่สิ่งสำคัญคือความพร้อมและความเหมาะสมที่คุณต้องมี อยากรู้ ทำแบบทดสอบเลย | รวมแฟรนไชส์ ไปรษณีย์, บริการเติมเงินมือถือออนไลน์, รับชำระค่าสินค้าและบริการ | Step by Step ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านสารพัดบริการ
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
ประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจ

ข้อ 1.ก่อนซื้อกิจการแฟรนไชส์ คุณได้ศึกษาสาขาของผู้ซื้อแฟรนไชส์ก่อนหน้าหลายๆร้านค้า พร้อมข้อดีและข้อเสียของธุรกิจ ก่อนตัดสินใจลงทุน ใช่หรือไม่
 
ข้อ 2.สำนักงานใหญ่ ให้คำแนะนำคุณในการเลือกทำเลร้าน และหาทำเลให้กับคุณหรือไม่
 
ข้อ 3.มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจร้านไปรษณีย์ และจุดรับชำระค่าบริการมาก่อนบ้างหรือไม่
 
ข้อ 4.คุณมั่นใจว่ากิจการแฟรนไชส์ที่คุณเลือกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีระบบการบริหารงานที่ดี ใช่หรือไม่
 
ข้อ 5.คุณเชื่อมั่นว่า ทางสำนักงานใหญ่จะให้การอบรม พร้อมทั้งสอนระบบงานทุกอย่างให้คุณ ตลอดจนดูแลคุณเป็นอย่างดีตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 6.คุณมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะดำเนินกิจการ บริหารร้านด้วยตัวเองโดยไม่ปล่อยให้ลูกจ้างดูแลร้านตามลำพัง ใช่หรือไม่
 
ข้อ 7.คุณมั่นใจว่าได้พิจารณาและศึกษาสัญญาแฟรนไชส์อย่างละเอียดทุกหัวข้อทั้งเงื่อนไขก่อนและหลังจากสิ้นสุดสัญญา รอบคอบแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 8.ครอบครัวคุณเห็นด้วย พร้อมสนับสนุนคุณในการซื้อแฟรนไชส์มาดำเนินงาน และยินดีช่วยเหลือคุณในการดำเนินงานธุรกิจนี้ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 9.คุณพร้อมที่จะจ่ายค่าแฟรนไชส์ฟี (Franchise Fee) , ค่ารอยัลตี้ฟี (Royalty Fee) และค่า Marketing Fee ที่เจ้าของกิจการตั้งไว้หรือไม่
 
ข้อ 10.ในกรณีที่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม คุณทราบดีว่าสถาบันการเงินใดที่ให้บริการเงินกู้สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs ใช่หรือไม่
 
ข้อ 11.คุณมีความสามารถในการบริหารคนหรือลูกน้องมาก่อนหรือไม่
 
ข้อ 12.คุณมีความพร้อมทางด้านการเงินพอที่จะลงทุนในธุรกิจนี้หรือไม่
 
ข้อ 13.คุณมีการวางแผนกรณีลูกจ้างขาดงานหรือคนไม่พอไว้แล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 14.กรณีที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนดให้รูปแบบกิจการอยู่ในห้างสรรพสินค้า คุณมั่นใจว่าได้มีการตกลงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านกับทางสำนักงานใหญ่เป็นอย่างดี และเข้าใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 15.คุณมีทำเลและสถานที่เหมาะสมสำหรับประกอบธุรกิจนี้หรือไม่
 
ข้อ 16.คุณทราบถึงสาเหตุที่สาขาเหล่านั้นต้องปิดกิจการลงไปหรือไม่
 
ข้อ 17.คุณมั่นใจว่าได้ศึกษาประวัติธุรกิจแฟรนไชส์นั้นเปรียบเทียบกับคู่แข่ง รวมถึงประวัติเจ้าของกิจการเป็นอย่างดีก่อนตัดสินใจเลือกลงทุน ใช่หรือไม่
 
ข้อ 18.คุณมีการวางแผนการเงินที่ดี และเตรียมเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพียงพอที่จะอยู่ได้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปหลังจากเปิดร้าน ใช่หรือไม่
 
ข้อ 19.คุณทราบจำนวนสาขาทั้งหมดที่ธุรกิจที่ธุรกิจแฟรนไชส์นี้มีอยู่ รวมถึงจำนวนสาขาที่เปิดใหม่ และสาขาที่ปิดกิจการไปแล้วหรือไม่
 
ข้อ 20.คุณได้เคยศึกษาแนวโน้มของแฟรนไชส์สินค้าและบริการที่คุณสนใจไหมว่าจะมีแนวโน้มในอนาคตอีก 5 -10 ปีเป็นอย่างไร
 
ข้อ 21.คุณรักงานบริการ และ มีความอดทนบริการลูกค้าแต่ละแบบที่เข้ามาในร้านคุณได้ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 22.คุณยอมรับได้หรือไม่ ในกรณีที่ต้องเปิดกิจการในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ซึ่งมีการกำหนดเวลาเปิดและปิดร้านที่เป็นเงื่อนไขของทางห้าง
 
ข้อ 23.คุณพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของกิจการแฟรนไชส์กำหนดในทุกข้อ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 24.คุณรับได้หรือไม่หากกิจการแฟรนไชส์ยังไม่ประสบความสำเร็จและยังไม่สามารถคืนทุนได้ในช่วงแรก
 
ข้อ 25.คุณพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่อง การใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อใช้ในธุรกิจด้วยตัวเองหรือไม่
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,843 
   ผ่าน9,363 
   ไม่ผ่าน6,480 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs80,880 
   ผ่าน6,767 
   ไม่ผ่าน74,113 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,824 
   ผ่าน1,065 
   ไม่ผ่าน759 
แบบทดสอบ อื่นๆ54,568 
   ผ่าน26,041 
   ไม่ผ่าน28,527 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน276,260 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs738,182 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์61,457 
แบบทดสอบ อื่นๆ380,823 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด217,749 
เดือนนี้1,575 
วันนี้46 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.