Chester's Grill
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ช..
Slogan Generator แบบทดสอบช่วงนี้..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน14,239 
   ผ่าน8,435 
   ไม่ผ่าน5,804 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs61,060 
   ผ่าน6,117 
   ไม่ผ่าน54,943 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,609 
   ผ่าน914 
   ไม่ผ่าน695 
แบบทดสอบ อื่นๆ44,659 
   ผ่าน21,966 
   ไม่ผ่าน22,693 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน247,251 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs666,586 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์56,681 
แบบทดสอบ อื่นๆ318,311 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด193,713 
เดือนนี้769 
วันนี้
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
เข้าชม 1,718 ครั้ง | ทดสอบ 27 คน | ผ่าน 6 คน | คิดเป็น 22.22%   

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4

ทำแบบทดสอบ 27 คน | ผ่าน 6 คน | คิดเป็น 22.22%
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ

ข้อ 1.Webserver ของอะไรที่มีคนใช้กันมากที่สุดในโลก
 
ข้อ 2.ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจประเภทบริการ
 
ข้อ 4.google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด
 
ข้อ 5.Port ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http
 
ข้อ 6.Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด
 
ข้อ 7.Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 
ข้อ 8.อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
 
ข้อ 9.แฟ้มภาพที่ไม่ถูกใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ มีนามสกุลใด
 
ข้อ 10ข้อใดกล่าวถึงเว็บเพจได้ถูกต้อง
ข้อ 11. Web Browser คืออะไร
ข้อ 12. ใน IE8 ส่วนของฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Accelerators คืออะไร
 
ข้อ 13.Web Slice ของ IE8 คืออะไร
 
ข้อ 14.โหมด InPrivate ของ IE8 มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 15.เว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์แบบ Web Directory
 
ข้อ 16.เว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์แบบ Search Engine
 
ข้อ 17.คำสั่งใดเป็นคำสั่งที่ให้ค้นหาคำทั้ง 2 คำที่อยู่ในหน้าเดียวกันออกมา
 
ข้อ 18.เครื่องหมายในข้อใดที่วางไว้หน้าคำที่ต้องการค้นหาจริง ๆ
 
ข้อ 19.ถ้าใช้ Hotmail กล่องคำสั่งในข้อใดที่ใช้เขียนข้อมูลเพื่อส่ง
 
ข้อ 20. ใน Internet Explorer ถ้าต้องการพิมพ์เว็บเพจออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องเลือกจากเมนูคำสั่งในข้อใด
ข้อ 21. ถ้าต้องการทำสำเนาเว็บเพจไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้ภายหลังต้องเลือกใช้คำสั่งใด
ข้อ 22.ปัจจุบันมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือข้อใด
 
ข้อ 23. โปรแกรมสำหรับแสดงผลเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์คือข้อใด
 
ข้อ 24.ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร
 
ข้อ 25.เมื่อเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมวินโดว์หน้าจอแรกพร้อมที่จะทำงานตรงกับข้อใด
 
ข้อ 26.Protocol อะไรใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 
ข้อ 27. ข้อใดไม่ใช่บริการของเครื่องบริการในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.