แบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
| ทดสอบ 15 คน | ผ่าน 6 คน | คิดเป็น 40%
2.0K
facebook
google plus

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3

ทำแบบทดสอบ 15 คน | ผ่าน 6 คน | คิดเป็น 40%
แบบทดสอบ พื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.   อาชีพ

ข้อ 1.แป้นควบคุม Shift + Tab มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 2.ฟังก์ชันคีย์ที่ใช้สำหรับการสร้างหรือเปิด Worksheet ใหม่ขึ้นมาทำงานคือข้อใด
 
ข้อ 3.ข้อใดไม่ใช่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
 
ข้อ 4.Excel จะมีการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องหมายเมื่อนำไปคำนวณ ข้อใดผิด
 
ข้อ 5.ฟังก์ชันใดใช้สำหรับปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนเต็มหลัก
 
ข้อ 6.ฟังก์ชันใดใช้สำหรับการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด
 
ข้อ 7.ข้อใดเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน โดยแสดงวันที่และเวลาตามค่าที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์
 
ข้อ 8.ข้อใดเป็นฟังก์ชันใช้สำหรับแปลงตัวเลขแบบข้อความให้เป็นค่าตัวเลขที่คำนวณได้ โดยตัวเลขนั้นจะต้องเป็นค่าคงที่ ตัวเลขที่มีสัญลักษณ์สกุลเงิน วันที่และเวลา
 
ข้อ 9.วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบ Shift cell left มีลักษณะอย่างไร
 
ข้อ 10. วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบใดเป็นการลบทั้งคอลัมน์ที่ถูกเลือก
 
ข้อ 11. คำสั่งที่ใช้ในการแทรกข้อมูลข้อใดเป็นการเพิ่มแถวใหม่ 1 แถว โดยแถวข้อมูลของเซลล์ที่ถูกเลือกจะเลื่อนลงด้านล่าง
 
ข้อ 12.คำสั่งใดในการแทรกข้อมูลที่เป็นการเลื่อนเซลล์ลง
 
ข้อ 13.ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้ข้อมูลชิดขวาขอบเซลล์ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 14.คำสั่ง Center Across Selection ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
 
ข้อ 15.ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้แสดงข้อมูลในเซลล์ซ้ำไปเรื่อย ๆ ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 16.คำสั่ง Justify ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
 
ข้อ 17.ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบข้อมูลในแนวตั้ง โดยจัดข้อความที่มีหลายบรรทัดให้ชิดขอบบนและล่างเซลล์ต้องเลือกรูปแบบใด
 
ข้อ 18.ถ้าต้องการกำหนดแนวการพิมพ์ กระดาษที่ใช้ และความละเอียดของการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 19.ถ้าต้องการกำหนดหัวข้อมูลและลำดับหน้าในการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 20. ถ้าต้องการกำหนดอัตราย่อขยายในหัวข้อ Scaling โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 21. ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษด้านบนต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 22.ถ้าต้องการพิมพ์ข้อมูลที่กึ่งกลางความกว้างหน้ากระดาษต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 23. ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ข้อมูล โดยพิมพ์เส้นแบ่งเซลล์ด้วยต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 24.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของโลกคือข้อใด
 
ข้อ 25.กราฟพื้นที่เหมาะสำหรับแสดงข้อมูลประเภทใด
 
ข้อ 26.กราฟประเภทใดเหมาะสำหรับแสดงข้อมูลพร้อมกันหลายชุด
 
ข้อ 27. ออบเจ็กต์ Table มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 28.ชนิดข้อมูลแบบ Text เก็บข้อมูลได้สูงสุดกี่ตัวอักษร
 
ข้อ 29.การสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบเรียกว่าการสร้างตารางแบบใด
 
ข้อ 30. ถ้าต้องการกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ให้แสดงจุดทศนิยมต้องกำหนดคุณสมบัติเป็นแบบใด
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,652 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,576 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,975 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,600 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.