อินทนิล
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : ความถนัดทางอาชีพ..
ความพร้อมแฟรนไช.. ธุรกิจร้านขายปุ..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,836 
   ผ่าน9,361 
   ไม่ผ่าน6,475 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs80,562 
   ผ่าน6,746 
   ไม่ผ่าน73,816 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,819 
   ผ่าน1,060 
   ไม่ผ่าน759 
แบบทดสอบ อื่นๆ54,488 
   ผ่าน26,009 
   ไม่ผ่าน28,479 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน275,908 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs736,726 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์61,373 
แบบทดสอบ อื่นๆ379,960 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด217,444 
เดือนนี้1,270 
วันนี้115 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
เข้าชม 1,848 ครั้ง | ทดสอบ 11 คน | ผ่าน 5 คน | คิดเป็น 45.45%   

แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3

ทำแบบทดสอบ 11 คน | ผ่าน 5 คน | คิดเป็น 45.45%
        แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ

ข้อ 1.แป้นควบคุม Shift + Tab มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 2.ฟังก์ชันคีย์ที่ใช้สำหรับการสร้างหรือเปิด Worksheet ใหม่ขึ้นมาทำงานคือข้อใด
 
ข้อ 3.ข้อใดไม่ใช่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
 
ข้อ 4.Excel จะมีการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องหมายเมื่อนำไปคำนวณ ข้อใดผิด
 
ข้อ 5.ฟังก์ชันใดใช้สำหรับปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนเต็มหลัก
 
ข้อ 6.ฟังก์ชันใดใช้สำหรับการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด
 
ข้อ 7.ข้อใดเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน โดยแสดงวันที่และเวลาตามค่าที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์
 
ข้อ 8.ข้อใดเป็นฟังก์ชันใช้สำหรับแปลงตัวเลขแบบข้อความให้เป็นค่าตัวเลขที่คำนวณได้ โดยตัวเลขนั้นจะต้องเป็นค่าคงที่ ตัวเลขที่มีสัญลักษณ์สกุลเงิน วันที่และเวลา
 
ข้อ 9.วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบ Shift cell left มีลักษณะอย่างไร
 
ข้อ 10. วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบใดเป็นการลบทั้งคอลัมน์ที่ถูกเลือก
ข้อ 11. คำสั่งที่ใช้ในการแทรกข้อมูลข้อใดเป็นการเพิ่มแถวใหม่ 1 แถว โดยแถวข้อมูลของเซลล์ที่ถูกเลือกจะเลื่อนลงด้านล่าง
ข้อ 12.คำสั่งใดในการแทรกข้อมูลที่เป็นการเลื่อนเซลล์ลง
 
ข้อ 13.ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้ข้อมูลชิดขวาขอบเซลล์ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 14.คำสั่ง Center Across Selection ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
 
ข้อ 15.ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้แสดงข้อมูลในเซลล์ซ้ำไปเรื่อย ๆ ต้องเลือกคำสั่งใด
 
ข้อ 16.คำสั่ง Justify ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
 
ข้อ 17.ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบข้อมูลในแนวตั้ง โดยจัดข้อความที่มีหลายบรรทัดให้ชิดขอบบนและล่างเซลล์ต้องเลือกรูปแบบใด
 
ข้อ 18.ถ้าต้องการกำหนดแนวการพิมพ์ กระดาษที่ใช้ และความละเอียดของการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 19.ถ้าต้องการกำหนดหัวข้อมูลและลำดับหน้าในการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
 
ข้อ 20. ถ้าต้องการกำหนดอัตราย่อขยายในหัวข้อ Scaling โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเลือกคำสั่งใด
ข้อ 21. ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษด้านบนต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
ข้อ 22.ถ้าต้องการพิมพ์ข้อมูลที่กึ่งกลางความกว้างหน้ากระดาษต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 23. ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ข้อมูล โดยพิมพ์เส้นแบ่งเซลล์ด้วยต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
 
ข้อ 24.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของโลกคือข้อใด
 
ข้อ 25.กราฟพื้นที่เหมาะสำหรับแสดงข้อมูลประเภทใด
 
ข้อ 26.กราฟประเภทใดเหมาะสำหรับแสดงข้อมูลพร้อมกันหลายชุด
 
ข้อ 27. ออบเจ็กต์ Table มีหน้าที่อะไร
 
ข้อ 28.ชนิดข้อมูลแบบ Text เก็บข้อมูลได้สูงสุดกี่ตัวอักษร
 
ข้อ 29.การสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบเรียกว่าการสร้างตารางแบบใด
 
ข้อ 30. ถ้าต้องการกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ให้แสดงจุดทศนิยมต้องกำหนดคุณสมบัติเป็นแบบใด
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.