Chester's Grill
คิดเอเบิ้ล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : ธุรกิจร้านคาร์แคร์..
ธุรกิจโรงเรียนก.. แบบทดสอบพื้นฐาน..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน14,239 
   ผ่าน8,435 
   ไม่ผ่าน5,804 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs61,060 
   ผ่าน6,117 
   ไม่ผ่าน54,943 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,609 
   ผ่าน914 
   ไม่ผ่าน695 
แบบทดสอบ อื่นๆ44,659 
   ผ่าน21,966 
   ไม่ผ่าน22,693 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน247,254 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs666,596 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์56,683 
แบบทดสอบ อื่นๆ318,316 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด193,713 
เดือนนี้769 
วันนี้
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 3
เข้าชม 5,040 ครั้ง | ทดสอบ 677 คน | ผ่าน 569 คน | คิดเป็น 84.05%   

แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 3

ทำแบบทดสอบ 677 คน | ผ่าน 569 คน | คิดเป็น 84.05%
        ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้ ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ

        ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.
อาชีพ
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว
ข้อ 1.เมื่อตำรวจให้ใบสั่งกับเรา สามารถใช้ใบสั่งที่ได้ แทนใบขับขี่ได้กี่วัน
 
ข้อ 2.การขับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ต้องเลี้ยวเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวไม่น้อยกว่ากี่เมตร
 
ข้อ 3.
ขอบฟุตบาทสี ขาวสลับแดง ดังภาพ ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 4.
ขอบฟุตบาทสี ขาวสลับเหลือง ดังภาพ ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ข้อ 5.รถที่มีไว้ขายหรือซ่อม อนุญาตให้ขับได้เวลาใด
 
ข้อ 6.กรณีผู้กระทำความผิดถูกยึดใบขับขี่เพื่อนำไปบันทึกคะแนน จะถูกยึดครั้งละไม่เกินกี่วัน
 
ข้อ 7.หากเจ้าของรถไม่เสียภาษีประจำปี ในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกเท่าไร
 
ข้อ 8.การขับรถต้องขับรถชิดด้านใดของถนน
 
ข้อ 9.เมื่อบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ต้องติดธงหรือผ้าสีอะไร
 
ข้อ 10.จากข้อ 9 ต้องติดให้เห็นระยะเท่าเท่าใด
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.