TMB | Agency Minter2
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบร..
แบบทดสอบทายนิสั.. แบบทดสอบสโลแกนส..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
ความสามารถทางสติปัญญา (I.Q.) 
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบประเมินความเครียด
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด1
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด2
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด3
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด4 
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุด5
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่1
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่2
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่3
แบบทดสอบพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่4
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 1  
แบบทดสอบ Emotional Intelligence (E.Q.) ชุดที่ 2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดความรู้รอบโลก
แบบทดสอบจากร่ม
แบบทดสอบคุณโง่ระดับไหน
แบบทดสอบคุณเป็นคนเข้าถึงยากไหม
แบบทดสอบช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่กวนใจคุณ
แบบทดสอบคุณทนไม่ได้กับคนประเภทไหน
แบบทดสอบสัตว์เลี้ยงบ่งบอกตัวคุณ
แบบทดสอบความซึมเศร้า
แบบทดสอบทายนิสัยจากสีที่ชอบ
แบบทดสอบความรวย
แบบทดสอบทายนิสัยจากรสไอศกรีม
แบบทดสอบความกลัว
แบบทดสอบทายนิสัยจากรองเท้า 
แบบทดสอบทายนิสัยจากตะเกียบ
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน13,696 
   ผ่าน8,135 
   ไม่ผ่าน5,561 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs51,077 
   ผ่าน5,900 
   ไม่ผ่าน45,177 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,577 
   ผ่าน892 
   ไม่ผ่าน685 
แบบทดสอบ อื่นๆ42,671 
   ผ่าน20,948 
   ไม่ผ่าน21,723 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน237,327 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs633,849 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์55,398 
แบบทดสอบ อื่นๆ302,566 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด186,536 
เดือนนี้3,100 
วันนี้96 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ อื่นๆ    ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 2
เข้าชม 5,031 ครั้ง | ทดสอบ 816 คน | ผ่าน 604 คน | คิดเป็น 74.02%   

แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 2

ทำแบบทดสอบ 816 คน | ผ่าน 604 คน | คิดเป็น 74.02%
        ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้ ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ

        ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.
อาชีพ
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว
ข้อ 1.การให้สัญญาณเลี้ยว จอด หรือหยุดรถ หรือให้รถอื่นแซงขึ้นหน้าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
ข้อ 2.ข้อใดไม่ใช่ข้อห้าม
 
ข้อ 3.ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดไว้ในการแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
 
ข้อ 4.การจอดรถผู้ขับขี่รถต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดให้ด้านซ้ายของรถ ชิดขนานกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน
 
ข้อ 5.ข้อใดต่อไปนี้คือ ทาง สำหรับการขับขี่รถยนต์
 
ข้อ 6.ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด
 
ข้อ 7.สัญญาณเสียงแตรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า
 
ข้อ 8.ขณะขับรถจะผ่านสัญญาณไฟจราจร เมื่อแสดงสัญญาณไฟสีเหลืองข้อใดไม่ถูกต้อง
 
ข้อ 9.การจอดรถ ข้อต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
 
ข้อ 10.ข้อใดเป็นเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.