แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
| ทดสอบ 161 คน | ผ่าน 97 คน | คิดเป็น 60.25%
2.7K
1
facebook
google plus

แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 161 คน | ผ่าน 97 คน | คิดเป็น 60.25%
แบบทดสอบ องค์กรธุรกิจ
        การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้
        การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า
เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.องค์กรธุรกิจใดที่มีความเป็นอิสระมากที่สุด
 
ข้อ 2.ข้อใดคือข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว
 
ข้อ 3.ข้อใดคือลักษณะของห้างหุ้นส่วน
 
ข้อ 4.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะมีชื่อเรียกตามข้อใด
 
ข้อ 5.ห้างหุ้นส่วน มี 2 ประเภท คือข้อใด
 
ข้อ 6.ข้อเสียของห้างหุ้นส่วน คือข้อใด
 
ข้อ 7.ผู้ถือหุ้นชนิดใด มีสิทธิในการบริหารงานในบริษัทจำกัด
 
ข้อ 8.บริษัทจำกัด มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย โดยกำหนดให้มีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทไว้อย่างไร
 
ข้อ 9.ข้อจำกัดของบริษัทมหาชน คือข้อใด
 
ข้อ 10.รัฐวิสาหกิจใดที่ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,655 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,578 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,975 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,600 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.