แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป 2
| ทดสอบ 167 คน | ผ่าน 80 คน | คิดเป็น 47.90%
5.7K
1
facebook
google plus

แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป 2

ทำแบบทดสอบ 167 คน | ผ่าน 80 คน | คิดเป็น 47.90%
แบบทดสอบ ธุรกิจทั่วไป 2
        แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2 จะช่วยกระตุ้นผู้ทำแบบทดสอบ ถึงแนวความคิด และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เบื้องต้น
        ทำให้ผู้ทดสอบมีความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอด ขยายผล ร่วมกับประสบการณ์ทางธุรกิจที่ได้รับจริง หวังว่าแบบทดสอบนี้ จะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ท่านได้ ไม่มากก็น้อย
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.ความหมายของธุรกิจที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นจะมีความสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 2.คำว่า กำไรสูงสุด เป็นเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจบริการ
 
ข้อ 4.เงินสดหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 5.ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 6.กิจการที่มีมากที่สุดในประเทศไทยตรงกับข้อใด
 
ข้อ 7.กิจการใดที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนในหมู่สมาชิกร่วมกัน
 
ข้อ 8.กิจการที่เสนอขายหุ้นเพื่อขยายกิจการตรงกับข้อใด
 
ข้อ 9.กิจการใดที่ต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิในการขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร
 
ข้อ 10. ธุรกิจในข้อใดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 
ข้อ 11. ธุรกิจสหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดใด
 
ข้อ 12.ธุรกิจสหกรณ์จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าใด
 
ข้อ 13.สหกรณ์ต่างกับบริษัท จำกัดตรงกับข้อใด
 
ข้อ 14.ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทร้านสะดวกซื้อที่คนไทยรู้จักดี คือข้อใด
 
ข้อ 15. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 16.การดำเนินงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร คือข้อใด
 
ข้อ 17.การดำเนินงานในรูปของรัฐวิสาหกิจเป็นการรวมกันขององค์กรใด
 
ข้อ 18.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรัฐวิสาหกิจ
 
ข้อ 19.ข้อใดเป็นกระบวนการแรกของหลักการจัดการ
 
ข้อ 20. Put the right man in the right Job ตรงกับหน้าที่ใดของการจัดการ
 
ข้อ 21. การจัดองค์การแบบใดที่จะช่วยให้การบริหารงานเร็วที่สุด
 
ข้อ 22.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของมนุษย์คือข้อใด
 
ข้อ 23. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงินมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 24.ข้อใดคือคุณสมบัติของเงินที่ดี
 
ข้อ 25.ระบบการแลกเปลี่ยนที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
 
ข้อ 26.ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเงินประเภทใด
 
ข้อ 27. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ประกอบการ หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 28.สาเหตุที่คนเราต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุในข้อใด
 
ข้อ 29.หน่วยงานในข้อใดที่มีหน้าที่ผลิตธนบัตร
 
ข้อ 30.สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจโดยตรง แต่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานอื่น
 
ข้อ 31. แบงค์สยามกัมมาจล จำกัด คือธนาคารใดในปัจจุบัน
 
ข้อ 32.ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คือธนาคารใด
 
ข้อ 33.การฝากเงินประเภทใดที่ทำการเบิก - ถอน โดยใช้เช็ค
 
ข้อ 34.ถ้าเป็นการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจมักใช้บริการประเภทใดจากธนาคารพาณิชย์
 
ข้อ 35.ธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับสถาบันใด
 
ข้อ 36.Central Bank คือข้อใด
 
ข้อ 37. Exim Bank คือธนาคารใด
 
ข้อ 38.ธนาคารใดที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บออม และใช้จ่ายอย่างถูกวิธี
 
ข้อ 39.ข้อใดที่มีความหมายของความเสี่ยง
 
ข้อ 40. การประกันภัยแบบใดที่กฎหมายบังคับให้ประชาชนต้องมี
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,085 
   ผ่าน9,511 
   ไม่ผ่าน6,574 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,363 
   ผ่าน7,304 
   ไม่ผ่าน77,059 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,898 
   ผ่าน1,105 
   ไม่ผ่าน793 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,501 
   ผ่าน26,328 
   ไม่ผ่าน29,173 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน281,657 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs756,580 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,975 
แบบทดสอบ อื่นๆ392,600 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด222,758 
เดือนนี้1,248 
วันนี้15 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.