แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
| ทดสอบ 356 คน | ผ่าน 131 คน | คิดเป็น 36.80%
6.1K
2
facebook
google plus

แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป

ทำแบบทดสอบ 356 คน | ผ่าน 131 คน | คิดเป็น 36.80%
แบบทดสอบ ธุรกิจทั่วไป
        แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 2.ข้อใดหมายถึงกำไรสูงสุดในการประกอบธุรกิจ
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจประเภทบริการ
 
ข้อ 4.เงินสดหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 5.ข้อใดหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค
 
ข้อ 6.ข้อใดจัดเป็นธุรกิจที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว
 
ข้อ 7.ธุรกิจแบบใดที่มีมาช้านานที่สุดในประเทศไทย
 
ข้อ 8.ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ
 
ข้อ 9.ธุรกิจในข้อใดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 
ข้อ 10. ข้อใดคือลักษณะของธุรกิจที่เสนอขายหุ้นเพื่อต้องการขยายกิจการ
 
ข้อ 11. ธุรกิจในข้อใดที่มีการจัดตั้งและบริหารงานง่ายที่สุด
 
ข้อ 12.องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกมากที่สุด
 
ข้อ 13.ข้อใดคือความแตกต่างในการบริหารงานระหว่างสหกรณ์กับบริษัทจำกัด
 
ข้อ 14.ข้อใดหมายถึงธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมเมืองของคนไทย
 
ข้อ 15.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจ
 
ข้อ 16.รัฐวิสาหกิจมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 17.สหกรณ์นิคมเป็นการให้บริการในด้านใด
 
ข้อ 18.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรตรงกับข้อใด
 
ข้อ 19.ผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานในห้างหุ้นส่วนจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทใด
 
ข้อ 20. การขยายกิจการบริษัทจำกัดทำได้โดยวิธีการในข้อใด
 
ข้อ 21. เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทจำกัดคือข้อใด
 
ข้อ 22.หนี้สินของกิจการบริษัทจำกัด หุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบตามข้อใด
 
ข้อ 23. ระบบการผลิตของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวัตถุประสงค์ตรงข้อใด
 
ข้อ 24.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของโลกคือข้อใด
 
ข้อ 25.ข้อใดที่สำคัญมากที่สุดในระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของ
 
ข้อ 26.บุคคลที่ทำการแลกเปลี่ยนแตกต่างสถานที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในข้อใด
 
ข้อ 27. เงิน (Money) มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 28.ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
 
ข้อ 29.ข้อใดคือคุณสมบัติของเงินที่ดี
 
ข้อ 30. ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเงินประเภทใด
 
ข้อ 31. ข้อใดคือผลประโยชน์ของการใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบเครดิตในการประกอบธุรกิจ
 
ข้อ 32.ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมีฐานะตรงกับข้อใด
 
ข้อ 33.การอาวัล(Aval)ตั๋ว หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 34.บัญชีเงินฝากในข้อใดที่จะต้องใช้เช็คในการเบิกและถอน
 
ข้อ 35.เช็คประเภทใดที่ธนาคารสั่งให้ธนาคารสาขาของตนจ่ายเงินให้กับผู้ถือเช็ค
 
ข้อ 36.การกระทำในข้อใดเป็นความผิดที่เกิดจากการใช้เช็ค
 
ข้อ 37.ถ้าไม่ประสงค์จะให้ผู้รับเช็คเบิกเงินสดได้ เจ้าของเช็คจะใช้วิธีการในข้อใด
 
ข้อ 38.ธนาคารมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจตามข้อใด
 
ข้อ 39.สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจโดยตรง แต่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานอื่น
 
ข้อ 40. ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตรงกับข้อใด
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,105 
   ผ่าน9,524 
   ไม่ผ่าน6,581 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,707 
   ผ่าน7,315 
   ไม่ผ่าน77,392 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,903 
   ผ่าน1,109 
   ไม่ผ่าน794 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,544 
   ผ่าน26,350 
   ไม่ผ่าน29,194 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน282,158 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs758,258 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์63,103 
แบบทดสอบ อื่นๆ393,387 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด223,199 
เดือนนี้1,689 
วันนี้52 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.