คุมอง
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง..
แบบทดสอบสโลแกนส.. แบบทดสอบธุรกิจท..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ความถนัดทางอาชีพ 
ความสนใจด้านอาชีพ 
ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ความรู้ด้านการตลาด
ความรู้ด้านการผลิต
การเงินและการบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบกฏหมายธุรกิจ
แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ
แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
แบบทดสอบการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2
แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
The Entrepreneur Test
แบบทดสอบพยากรณ์อาชีพที่ใช่!
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
Slogan Generator
Slogan Generator Thai
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,288 
   ผ่าน9,050 
   ไม่ผ่าน6,238 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs71,978 
   ผ่าน6,455 
   ไม่ผ่าน65,523 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,672 
   ผ่าน960 
   ไม่ผ่าน712 
แบบทดสอบ อื่นๆ49,732 
   ผ่าน24,123 
   ไม่ผ่าน25,609 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน263,948 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs705,163 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์58,682 
แบบทดสอบ อื่นๆ349,021 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด206,372 
เดือนนี้1,700 
วันนี้47 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบ เริ่มทำธุรกิจ
เข้าชม 2,635 ครั้ง | ทดสอบ 207 คน | ผ่าน 165 คน | คิดเป็น 79.71%   

แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ

ทำแบบทดสอบ 207 คน | ผ่าน 165 คน | คิดเป็น 79.71%
        เริ่มทำธุรกิจ ต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่าง แบบทดสอบนี้ ใช้ในการประเมินเบื้องต้น ว่าคุณมีความรู้พื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร การก่อตั้งธุรกิจ, จรรยาบรรณ, คนว่างงาน, โรงงานต่างๆ ล้วนเป็นความรู้เบื้องต้นในการศึกษา ทำความเข้าใจ ให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจชุมชน และสังคมต่อไป
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ

ข้อ 1.การดำเนินธุรกิจสามารถจัดทำขึ้นได้อย่างไร
 
ข้อ 2.การดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์ใด
 
ข้อ 3.ข้อใดคือผลของการมีเศรษฐกิจที่ดี
 
ข้อ 4.ภาวะคนว่างงานจำนวนมาก เกิดจากสาเหตุใด
 
ข้อ 5.ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณของธุรกิจที่มีต่อลูกค้า
 
ข้อ 6.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อองค์กร
 
ข้อ 7.ข้อใดคือจรรยาบรรณที่ธุรกิจมีต่อสังคม
 
ข้อ 8.โรงงานผลิตปลากระป๋องเป็นธุรกิจประเภทใด
 
ข้อ 9.โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นธุรกิจประเภทใด
 
ข้อ 10.ถ้ากิจการเห็นว่าในปัจจุบันภาวะการแข่งขันมีมาก กิจการควรดำเนินการอย่างไรกับสินค้าที่ผลิต
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.