แบบทดสอบ    ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
| ทดสอบ 287 คน | ผ่าน 193 คน | คิดเป็น 67.25%
6.7K
2
facebook
google plus

แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง

ทำแบบทดสอบ 287 คน | ผ่าน 193 คน | คิดเป็น 67.25%
แบบทดสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
        แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
        แบบทดสอบนี้ จะช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญทำให้ท่านรู้ว่า ตนเองนั้น เข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มากน้อยอย่างไร
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร.สนใจอาชีพ

ข้อ 1.การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
 
ข้อ 2.จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
 
ข้อ 3.สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
 
ข้อ 5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
 
ข้อ 6.ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
 
ข้อ 7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 8.แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
 
ข้อ 9.หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 10. ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
 
ข้อ 11. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
 
ข้อ 12.การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
 
ข้อ 13.คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
 
ข้อ 14.แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
 
ข้อ 15. ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ มีการดำเนินชีวิตแบบใด
 
ข้อ 16.การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ มีขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดใด
 
ข้อ 17.เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
 
ข้อ 18.ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
 
ข้อ 19.หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
 
ข้อ 20. พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 
ข้อ 21. ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ในระดับใด
 
ข้อ 22.การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
 
ข้อ 23. ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
 
ข้อ 24.การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
 
ข้อ 25.เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
 
ข้อ 26.ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
 
ข้อ 27. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
 
ข้อ 28.การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
 
ข้อ 29.ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
 
ข้อ 30. การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
 
ข้อ 31. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด
 
ข้อ 32.การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ควรปฏิบัติตนอย่างไร
 
ข้อ 33.การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการอย่างไร
 
ข้อ 34.การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร
 
ข้อ 35.การที่จะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
 
ข้อ 36.การประกอบอาชีพใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมที่สุด
 
ข้อ 37. การประกอบอาชีพใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อ 38. ความมีเหตุมีผล เป็นความพอเพียงทางด้านใด
 
ข้อ 39.การตั้งมั่นในธรรม หมายความว่าอย่างไร
 
ข้อ 40. ความพอเพียงในจิตใจ หมายความว่าอย่างไร
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,836 
   ผ่าน9,361 
   ไม่ผ่าน6,475 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs80,562 
   ผ่าน6,746 
   ไม่ผ่าน73,816 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,819 
   ผ่าน1,060 
   ไม่ผ่าน759 
แบบทดสอบ อื่นๆ54,489 
   ผ่าน26,010 
   ไม่ผ่าน28,479 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน275,911 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs736,727 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์61,374 
แบบทดสอบ อื่นๆ379,964 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด217,445 
เดือนนี้1,271 
วันนี้116 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.