ดาวเด่นแฟรนไชส์    แฟรนไชส์ (ล้าน) ถัดไป...Kumon
1.1K
7 สิงหาคม 2562
แฟรนไชส์ (ล้าน) ถัดไป...Kumon


หนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งของโลก ก็คือ “ญี่ปุ่น”  ซึ่งในญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับโรงเรียนกวดวิชาในสัดส่วนสูง ทำให้ธุรกิจนี้ในญี่ปุ่นมีการเติบโตสูง และยังสามารถแพร่หลายความนิยมไปทั่วโลก
 
โดยเฉพาะ “คุมอง” ที่เป็นหนึ่งในสถาบันกวดวิชาระดับโลกจากญี่ปุ่นที่ได้การยอมรับทั่วโลก ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กทุกคนพัฒนาศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้คุมองเป็นหนึ่งธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา หรือสถาบันสอนพิเศษอันดับต้นๆ ที่มีทั้งคนสนใจร่วมลงทุน และสนใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก
 
สำหรับในเมืองไทยแล้ว “คุมอง” ถือเป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนพิเศษอันดับต้นๆ ที่มีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์เปิดศูนย์คุมอง เพราะเป็นการลงทุนที่คุมค่า มีความมั่งคั่ง มีรายได้ระยาว ด้วยจำนวนนักเรียนมากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีข้อมูลความน่าสนใจ สำหรับเปิดศูนย์แฟรนไชส์คุมอง มาเล่าให้กับผู้ที่รักในการสอนเด็กๆ และอยากมีรายได้มั่นคงจากการลงทุนแฟรนไชส์คุมอง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมครับ 
 
จุดเด่นของแฟรนไชส์คุมอง


จุดเด่นที่สำคัญของระบบการเรียนแบบคุมอง คือ การเรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” ผ่านการให้การสอนแบบเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน ความสามารถของเด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น การกำหนดระดับที่ “พอเหมาะพอดี” ในแต่ละขั้นของพัฒนาการของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
 
หากเด็กๆ ไม่ได้เรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” พวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นความผิดของตนเอง ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลลบต่ออนาคตของพวกเขา แต่ถ้าเด็กๆ ได้เรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” พวกเขาก็จะพัฒนาความสามารถตามธรรมชาติได้อย่างมีความสุข และก้าวหน้าไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
 
ปัจจัยทำให้คุมอง ได้รับความนิยม

 1. มาตรฐานของระบบการเรียนการสอนที่มีจุดเด่น 
 2. แบบฝึกหัดคุมองมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว และมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. คุณครูคุมองเรียนรู้จากเด็กอยู่เสมอ 
 4. การมีสาขาครอบคลุมมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย 


ด้วยความเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานในแวดวงการเรียนรู้ ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 96,000 คน ในกว่า 483 สาขาทั่วประเทศ และกำลังขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดยระบบการเรียนคุมองในประเทศไทยเปิดสอน 3 วิชาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ
 
รายได้ของคุมองหลักๆ จะมาจากการขายแฟรนไชส์ ด้วยการเก็บค่า Franchise Fee เป็นค่าแรกเข้ากับผู้ที่มาขอเปิดธุรกิจคุมอง และ Royalty Fee ในทุกๆ เดือนตามจำนวนเด็กที่จ่ายเงินเป็นค่าเล่าเรียนให้กับคุมองในแต่ละเดือน โดยแฟรนไชส์คุมอง จะเก็บค่าเรียนเดือนละ 1,500 บาท สำหรับเด็กชั้นประถมวัย-ประถมศึกษา และ 1,600 บาท สำหรับเด็กมัธยมศึกษา
 
สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุมองเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ถือเป็นแฟรนไชส์น่าลงทุน ก็คือ แนวทางการสอนของคุมองที่เด่นด้านการคิดเป็นระบบ ผ่านการฝึกฝน จนพื้นฐานแน่น รวมถึงการเป็นโรงเรียนสอนพิเศษที่มีสาขาอยู่หลากหลายประเทศ
 
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดศูนย์คุมอง


ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดศูนย์คุมองอยู่ที่ 700,000 บาทขึ้นไป ประกอบด้วย
 1. ค่าใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการเปิดสอน 3 วิชา (73,830 บาท) 
 2. ค่าตกแต่งอาคาร ค่าเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์ 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆ บริษัทฯ จะแจ้งในวันที่ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ th.kumonglobal.com/for-franchisees
 
ขั้นตอนการเปิดศูนย์คุมอง

 1. เข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง สอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
 2. วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1
 3. สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2
 4. สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 3
 5. เข้ารับการอบรมสำหรับผู้เปิดศูนย์ใหม่
 6. ยืนยันสถานที่เปิดศูนย์
 7. เซ็นสัญญาการเปิดศูนย์คุมอง
 8. เปิดดำเนินการศูนย์คุมอง
หมายเหตุ : ระยะเวลาสำหรับขั้นตอนการสัมภาษณ์ การเข้าอบรม และการฝึกปฏิบัติต่างๆ จนกระทั่งเปิดศูนย์คุมองได้นั้น จะใช้เวลา 3-5 เดือนโดยประมาณ (ผู้สนใจเป็นครูคุมอง สุภาพสตรี อายุ 27 - 45 ปี, วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี)
 
คุมองเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงแฟรนไชส์ง่ายขึ้น


คุมองถือเป็นแฟรนไชส์ที่คนนิยมลงทุนอันดับต้นๆ ของแฟรนไชส์การศึกษาในเมืองไทย ล่าสุดได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ร่วมกับนาคารกสิกรไทย สนับสนุนสินเชื่อแฟรนไชส์ สำหรับผู้ที่สนใจเปิดแฟรนไชส์คุมองหรืออยากปรับปรุงศูนย์ฯ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 70% ของมูลค่าการลงทุน และสามารถเลือกผ่อนชำระสูงสุดได้นานตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ 
 
ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักประกัน มี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ เมื่ออนุมัติและตั้งวงเงินภายใน 30 กันยายน 2562 หรือ สอบถามข้อมูลสินเชื่อแฟรนไชส์เพิ่มเติมได้ที่ทีมบริหารคู่ค้าธุรกิจกสิกรไทย 02-8674298

มร.โนโบรุ ทาคาฮิระ ผู้บริหารแฟรนไชส์การศึกษาคุมอง
 
ผู้บริหารแฟรนไชส์การศึกษาคุมอง คาดว่าในปี 2562 จะขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพิ่มอีก 22 สาขา ทำให้มีศูนย์คุมองมากกว่า 500 สาขา ใน 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
 
เห็นได้ว่า แฟรนไชส์การศึกษาเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน ตราบเท่าที่ผู้ปกครองยังใส่ใจพัฒนาบุตรหลาน และคุณภาพการศึกษาที่ดี จะเป็นการสร้างคุณภาพของประชากรของประเทศ และสร้างโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพการงานในอนาคตด้วย

สนใจธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาคุมอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
โทร. 02-626-6555 ต่อ 1453-1455
อีเมล์ : franchise@kumon.co.th
เว็บไซต์ : th.kumonglobal.com
 
ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ : bit.ly/2NzNPL8
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
Top 10 Popular Star Franchise
126,843
รวบรวมขนมปัง 20 บาท มาเอาใจคนอยากมีร้าน...
96,386
ชานมไข่มุกปลุกตลาด 7 พันล้าน เทรนด์‘ไต้หวันกล...
73,141
ปั่นแหลก น้ำผลไม้สด แซงโค้งเข้าวินสร้างอาชีพ...
ดาวเด่นแฟรนไชส์ยอดนิยม Read more
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
รวบรวมขนมปัง 20 บาท มาเอาใจคนอยากมีร้าน
126,843
ชานมไข่มุกปลุกตลาด 7 พันล้าน เทรนด์‘ไต้หวันกลับซ..
96,386
ปั่นแหลก น้ำผลไม้สด แซงโค้งเข้าวินสร้างอาชีพ
73,141
เนสท์เล่ ปูพรมร้านไอศกรีมลงทุนเอื้ออาทร สานฝันคน..
67,802
กาแฟสด ชาวดอย ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ ความคล่องต..
61,452
แฟรนไชส์ชาไข่มุก ไอ-ฉะ ตอบโจทย์เพื่อคนอยากมีธุรก..
50,989
ดาวเด่นแฟรนไชส์มาใหม่
ดาวเด่นแฟรนไชส์อื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.