ดาวเด่นแฟรนไชส์    แฟรนไชส์การศึกษา เลือกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
9.0K
2
24 พฤศจิกายน 2553

แฟรนไชส์การศึกษา เลือกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

 

 
ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาระยะ 2 – 3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด โดยเฉพาะแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาถือได้ว่ามาแรงที่สุดและยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เมื่อตลาดเปิดโอกาสก็เปิดแต่บทพิสูจน์ความสำเร็จของแฟรนไชส์สอนภาษาในเวลานี้คืออะไร


สถาบันภาษายูนิเซิร์ช
ในฐานะผู้บุกเบิกสถาบันด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็ก โปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ "Thailand Franchise Quality Award" จากกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อคิดสำหรับการเลือกแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นเข็มทิศสำหรับผู้ที่จะลงทุนเปิดแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาให้ได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด
    
1. หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีจุดเด่นและเป็นมาตรฐาน

สถาบันสอนภาษาในปัจจุบันมีเกิดขึ้นอย่างมาก หลายคนเห็นเป็นเรื่องง่ายก็เปิดตามๆ เขาไปอย่างไม่มีหลักสูตร อยากสอนอะไรก็หยิบๆ เอาไปตามใจผู้เรียน บางแห่งครูคนไหนอยากสอนอะไรก็สอนไปอย่างไร้ระบบ บางโรงเรียนจับกระแสความสนใจของผู้ปกครองให้เป็นจุดเด่น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้เรียนเลยและความล้มเหลวของสถาบันคือสิ่งที่ตามมา

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช เรามุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยผนวกความเบสิกสไตล์เด็กๆ เข้ากับหลักการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. ที่ให้ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจนและได้มาตรฐานระดับสากล  เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยเริ่มจากฟังและพูด สร้างความรู้สึกชอบภาษาให้เกิดขึ้นก่อน พร้อมตามด้วยอ่านและเขียน จุดเด่นที่ขาดไม่ได้คือ เด็กๆ จะต้องเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ เราจึงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการนั่งโต๊ะอยู่กับที่ เป็นการเรียนร่วมกับกิจกรรมสันทนาการสร้างสรรค์แสนสนุกต่างๆ ศิลปะ (Little Art) ดนตรี (Music & Movement) เกมส์และนิทาน (Plearn Around) เพื่อให้เด็กๆ สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้อย่างอิสระเสรีแบบไร้ขีดจำกัดและสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้เต็มประสิทธิภาพ
 

 


2. ตำราเรียนและแบบฝึกหัดต้องได้มาตรฐานระดับสากล

ตำราเรียนและแบบฝึกหัดที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัยจากสำนักพิมพ์ที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศมาเป็นอย่างดีจะเป็นแนวทางในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง อีกทั้งเหมาะสมกับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ข้อควรระวังซึ่งหลายครั้งพบว่าบางสถาบันจัดพิมพ์ตำราขึ้นมาใช้เอง บางสถาบันถ่ายเอกสารเขามาอย่างไม่กลัวเกรงเรื่องลิขสิทธิ์ จะแน่ใจได้อย่างไรว่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน
สถาบันภาษายูนิเซิร์ช ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในการคัดสรรตำราเรียนที่สอดคล้องกับโปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. โดยใช้ตำรามาตรฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Cambridge ESOL Examinations สำหรับภาษาอังกฤษ และ Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) สำหรับภาษาจีน อีกทั้งทางสถาบันฯ ได้พัฒนาแบบฝึกหัดรูปแบบเฉพาะของสถาบัน เพื่อเสริมทักษะและติวเสริมเพิ่มเกรดให้กับนักเรียนซึ่งแบ่งตามระดับช่วงอายุและชั้นเรียน

3. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนโดยฉพาะเด็ก ซึ่งจะช่วยทำให้เขาเหล่านั้นเข้าใจการเรียนมากขึ้น หากสถาบันใดไม่มีสื่อที่ทันสมัย ย่อมหมายถึงการเรียนการสอนนั้นเป็นการสอนแบบเดิมๆ ที่เรียนแต่ในหนังสือไม่มีระบบแบบแผนและน่าเบื่อ 
ทางสถาบันภาษายูนิเซิร์ช ได้คัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสำหรับนักเรียนแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนุกสนานมากขึ้น

4.  ครูต้องมีประสบการณ์สอนและได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษามาโดยเฉพาะ

การเรียนการสอนภาษาไม่ใช่ว่าใครที่พอมีความรู้อ่านออกพูดได้จะมาเป็นครูกันได้ง่ายๆ หรือเพียงแค่เป็น Native speaker เท่านั้นก็มาสอนได้กันหมด อย่างนี้ครูไม่มีคุณภาพแล้วเด็กที่มาเรียนจะมีคุณภาพได้อย่างไร 

ที่สถาบันภาษายูนิเซิร์ช เรามีขั้นตอนในการการคัดเลือกคณาจารย์ที่ได้คุณภาพ มีวุฒิการศึกษาและมีประสบการณ์ รวมถึงจะต้องผ่านการทดสอบและฝึกอบรมจากทางสถาบันด้านการสอนภาษาแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. โดยเฉพาะ ซึ่งคุณครูทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์เป็นอย่างดี รวมถึงมีจิตวิทยาที่เข้าถึงเด็กทุกคน ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะได้ความรู้และมีความสุขกับการเรียนในชั้นเรียน
 


5. หลักสูตรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทันสมัยตลอดเวลา

สถาบันที่ดีควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ว่าใช้หลักสูตรเดิมๆ อยู่อย่างนั้น ไม่ดูว่าใครเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว หรือตลาดต้องการอะไร ไม่มีการค้นคว้าวิจัยปรับปรุงหลักสูตรใดๆ ให้ทันสมัย การเรียนการสอนก็ใช้รูปแบบเดิมๆ อย่างนี้เด็กๆ ของเราจะพัฒนาได้อย่างไร

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช ได้ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและประยุกต์ใช้ระบบและวิธีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศบนพื้นฐานผลวิจัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เน้นการพัฒนาพื้นฐานและเตรียมความพร้อมที่ดีด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงส่งเสริมทักษะความคิดและจินตนาการให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดและกล้าแสดงออกด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

สถาบันฯ มีพันธกิจและนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ได้มาตรฐานสากลระดับแนวหน้า มีคุณภาพสูงสุดและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ เหนือสิ่งอื่นใดคือพื้นฐานที่ดีในการค้นคว้าหาความรู้ต่อเนื่องด้วยตนเองได้ในอนาคต

6. แฟรนไชส์ที่ดีต้องมีรูปแบบการการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสม

สำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้วการเป็นเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง แน่นอนย่อมเลือกที่ต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน การดำเนินการง่าย สะดวก ปลอดภัย และควรเป็นธุรกิจที่ไม่ฉาบฉวย สามารถทำกำไรได้ และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ สถาบันภาษายูนิเซิร์ช เป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาแห่งเดียวที่มีลิขสิทธิ์หลักสูตรครอบคลุมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรแนวทฤษฏีใหม่ M.T.A.L. ด้วยรูปแบบการลงทุนที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก ผู้ลงทุนสามารถกำหนดการลงทุนในลิขสิทธิ์หลักสูตรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ตามความถนัดหรืองบประมาณที่ตั้งไว้ โดยทางสถาบันฯ จะให้การสนับสนุนในด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม รวมถึงด้านการตลาดและการขายแก่ผู้ที่สนใจลงทุน
 


7. แฟรนไชส์ต้องเชื่อถือได้และต้องมีมาตรฐาน

สำหรับนักลงทุนมือใหม่หากจะเลือกซื้อแฟรนไชส์สักที่ ต้องตรึกตรองให้ดีว่าแฟรนไชส์ซอร์ที่เราจะเลือกซื้อนั้นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ หรือหลอกลวง มีระบบงานที่ดีและมีการสนับสนุนทางด้านต่างๆ แก่แฟรนไชส์ซีอย่างสม่ำเสมอเพียงใด

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช คือผู้บุกเบิกสถาบันด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็ก โปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ "Thailand Franchise Quality Award" จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าสถาบันภาษายูนิเซิร์ช จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเราสัญญาที่จะให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางให้ผู้ลงทุนทุกท่านได้ก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจการศึกษาอย่างยั่งยืน

8. ค่า Royalty fees และ ค่า Marketing fees คิดอย่างไร เหมาะสมหรือไม่

ค่า Royalty fees และ ค่า Marketing fees แฟรนไชส์ซอร์โดยปกติจะเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ บางแห่งเก็บค่า Royalty fee สุดโหด บางแห่งไม่เรียกเก็บเลยก็มี แต่ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บก็ตามทีผู้ลงทุนต้องได้รับการดูแลและสนันสนุนอย่างจริงจังจากแฟรนไชส์ซอร์

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช คิดคำนวณค่า Royalty Fees ของทางสถาบันฯ เป็นแบบอัตราคงที่ ไม่เป็นการยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับผู้ลงทุน เราถือคติที่ว่าผู้ลงทุนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ส่วนค่า Marketing Fees ไม่ได้มีการเรียกเก็บ แต่เรามีการสนับสนุนการตลาดในภาพรวมและให้คำปรึกษาด้านการทำตลาดในพื้นที่ ผู้ลงทุนจะมีอิสรภาพทางการตลาด ซึ่งจะช่วยให้ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดด้านการบริหารและการดำเนินกิจการสาขา
  


9. การลงทุนตกแต่งสถานที่ กำหนดไว้อย่างไรและต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่

การลงทุนเปิดแฟรนไชส์ส่วนมากจะบังคับเรื่องการลงทุนตกแต่งสถานที่ มีแบบ A แบบ B ให้เลือก งบไม่ต่ำกว่าหลักล้านบาทหรือมากกว่า ต้องตกแต่งแบบนี้ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบนั้นเท่านั้น ต้องซื้อของตกแต่งหรือสินค้าพื้นฐานเป็นต้นทุนอีก ผู้ลงทุนบางท่านอาจจะชอบการจัดการในลักษณะนี้ แต่ทำให้ผู้ลงทุนขาดอิสระและไม่สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนตกแต่งสถานที่ได้ หรือมีต้นทุนด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช เรามุ่งสร้างความแตกต่างและเน้นความสำเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของแบรนด์และความสำเร็จร่วมกันระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี การลงทุนจะมีความยืดหยุ่นสูงทั้งด้านรูปแบบและงบประมาณตกแต่งสถานที่ ภายใต้พื้นฐาน Corporate concept เดียวกันเราเปิดกว้างเรื่องความเป็น Business owner ที่อยากเพิ่มเติมความเป็นตัวของตนเอง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในสาขานั้นๆ และสร้างยอดขายและผลกำไรให้กับผู้ลงทุน

10.  การสนับสนุนและช่วยเหลือ ต้องมีทีมงานที่พร้อมสนับสนุนตลอดการดำเนินงาน

แฟรนไชส์ที่ดีไม่ว่าในธุรกิจใด ต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้นๆ พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทั้งก่อนและระหว่างการดำเนินงาน ไม่ใช่ซื้อแล้วทิ้งขว้าง ไม่ให้คำปรึกษาหรือการสนับสนุนใดๆ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช เรามีบุคคลากรและทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหาร การตลาดและการขายที่พร้อมให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา ทั้งก่อนและระหว่างดำเนินการ เรามีผู้ทรงคุณวุฒิมีความชำนาญทางวิชาการ พร้อมให้การฝึกอบรม ดูแลพัฒนาคุณภาพการสอนให้ได้มาตรฐาน เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ตลอดไป
 

“การลงทุนในธุรกิจการศึกษานั้น โอกาสแห่งความสำเร็จยังมีอยู่มาก เพียงแต่คุณต้องเริ่มจากความเข้าใจในธุรกิจนี้ มีความตั้งใจจริง และเริ่มต้นอย่างถูกต้อง และ Unisearch “ยูนิเซิร์ช” คือบทพิสูจน์แล้วว่า การคิดต่างและทำต่างทำให้สามารถยืนในฐานะสถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็กแถวหน้าอย่างวันนี้ได้”

...ฉะนั้นใครคิดจะกระโดดเข้ามาแจมในเส้นทางธุรกิจนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน เมื่อคุณคิดว่าตัวเองคือคนที่ใช่ ! และพร้อม ! กับธุรกิจนี้ ติดต่อได้ที่ . . .

โทรศัพท์. 0-2477-9344
โทรสาร. 0-2477-9343
หรือดูรายละเอียดเพิ่ม www.unisearchthailand.com

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช “จุดเริ่มต้นดีๆ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

 ข้อมูลแฟรนไชส์สถาบันภาษายูนิเซิร์ช
 

ดาวเด่นแฟรนไชส์ยอดนิยม Read more
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
รวบรวมขนมปัง 20 บาท มาเอาใจคนอยากมีร้าน
114,709
ชานมไข่มุกปลุกตลาด 7 พันล้าน เทรนด์‘ไต้หวันกลับซ..
95,144
ปั่นแหลก น้ำผลไม้สด แซงโค้งเข้าวินสร้างอาชีพ
72,143
เนสท์เล่ ปูพรมร้านไอศกรีมลงทุนเอื้ออาทร สานฝันคน..
65,013
กาแฟสด ชาวดอย ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ ความคล่องต..
56,516
แฟรนไชส์ชาไข่มุก ไอ-ฉะ ตอบโจทย์เพื่อคนอยากมีธุรก..
50,585
ดาวเด่นแฟรนไชส์มาใหม่
ดาวเด่นแฟรนไชส์อื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.