แจ้งลบนามบัตร (Sompote Sima)
ชื่อผู้แจ้ง : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
e-mail : *
เหตุผล :
*