หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
2.0K
1
อ.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
ประวัติทางด้านการศึกษา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท การจัดการการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และGothenburg University of Sweden, Mini MBA in Franchise สถาบัน H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship NOVA Southeastern University USA., MBA in Retailing at University of Stirling, UK
  • ได้รับ Certified Franchise Executive จาก สมาคมแฟรนไชส์สากล International Franchise Association USA. (IFA)
ตำแหน่งที่ได้รับ
  • ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Principal Consultant) ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวางระบบแฟรนไชส์ และอำนวยการโครงการให้กับหน่วยงานรัฐบาล เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ และโครงการพัฒนาการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 -2554
  • กรรมการร่วมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์ ปี 2554
  • นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย (ปี 2547-2549) และสมาคม แฟรนไชส์และไลเซนส์ มีส่วนในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กของคนไทยในด้านต่างๆ เช่น ประธานร่างหลักสูตรค้าปลีก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน และยังเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจค้าปลีกให้กับหลายองค์กรปัจจุบันสอนระดับปริญญาโทวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์เหรียญเงิน ปี พ.ศ. 2551 เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ และยังได้รับรางวัลที่ปรึกษา ตัวอย่างแห่งปี 2553 สาขาการบริหารจัดการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผ่านการฝึกอบรมอื่นๆ ในด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การจัดการในธุรกิจค้าปลีก และการสัมมนาด้านการวางระบบร้านค้าปลีก  ต่อเนื่องจากหลายองค์กรและหลายประเทศ เช่น  สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น วิทยากรด้านการจัดการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศพม่า โครงการต่อเนื่องตั้ง แต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน จัดโดย สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก และหอการค้าพม่า (UMFCCI)

มีประสบการณ์จากองค์กรค้าปลีก เช่น ผู้จัดการฝ่ายวางระบบการตลาด กลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเริ่ม ธุรกิจของตนเองคือ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ Spec Thai Public Co. Ltd. เป็ นธุรกิจการวางระบบค้าปลีกให้ห้างร้านขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเรื่องการวางระบบการตลาดและการวางระบบงานบริหารสาขา การสร้างธุรกิจแฟรนไชส์

ประวัติทางด้านการทำงาน
  • ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โคช้ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Principal Consultant)
  • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาวางระบบธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  • คอลัมนิสต์ด้านแฟรนไชส์ในนิตยสาร และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ได้รับการยอมรับในฐานะนักเขียนด้านวิชาการเชิงสนุกสนาน ที่นำเรื่องยากมาจัดการให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น  มีมุมการคิดในฐานะนักธุรกิจที่นำประสบการณ์จริงมาวางแนวคิดร่วมกับความเป็น วิชาการ และเป็นงานเขียนที่เน้นให้ประโยชน์ในทางปฏิบัติจริง ในฐานะที่เป็น ผู้ปฏิบัติและนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิดผ่านงานเขียน

จึงมีทั้ง หนังสือที่เขียนเองและร่วมเขียนหลายเล่ม เช่น “การวางระบบงาน : ยุทธ์ศาสตร์การค้าปลีก” ได้รับการตีพิมพ์ทั้งสิ้น 5 ครั้งจากหลายสำนักพิมพ์, “คู่มือธุรกิจค้าปลีก” กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, “แฟรนไชส์ : ยุทธ์การโคลนนิ่งธุรกิจ” สำนักพิมพ์เออาร์, “สร้างร้านให้เป็นล้าน” สำนักพิมพ์เออาร์, “รู้ลึกเรื่อง แฟรนไชส์”

รวม บทความในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, “พ่อมดการตลาด” เขียนร่วมกับนักการตลาดชั้นนำของประเทศ และกำลังจัดทำ อาทิ “เทคโนโลยีกับการบริหารร้านค้า” , “การสร้าง Brand Name ร้านค้าปลีก” และ “รวมบทความธุรกิจค้าปลีก” นอกจากนี้ ยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับ
4
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
Past Seminar (23)
Future Seminar (1)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.