หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ | กรุงเทพฯ
302
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 26 พ.ค. 63)


วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนีจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล ในยุคสมัยใหม่ เช่นนี้ “ภาวะผู้นำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคนในองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในตัวหัวหน้างาน ที่ส่วนใหญ่มักจะยังขาดทักษะจำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง การสื่อสารให้ทรงพลัง การสั่งงานหมอบหมายงาน การบริหารคนให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้น

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ช่วยปรับพฤติกรรมให้มีภาวะผู้นำมากขึ้น รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด และวิธีการบริหารคนให้ได้งาน และสร้างคนให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำที่จำเป็นต้องมี
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด ให้ทรงพลัง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนให้ได้งานด้วย 4 เครื่องมือการบริหารงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้
หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 ภาวะผู้นำกับคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องมี !!!
 1. บทบาทหน้าที่จำเป็นของผู้นำสมัยใหม่
 2. คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้นำสมัยใหม่ต้องมี !!!
 3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
 4. เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ
  • ฝึกนำ
  • ฝึกคิด
  • ฝึกทำ
Module 2 ภาวะผู้นำกับการสื่อสารในงาน
 1. กระบวนการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างผลสำเร็จงาน
  • ถูกคน
  • ถูกเวลา
  • ครบถ้วน
  • ทบทวน
 2. เสริมทักษะการฟังเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง
  • ฟังอย่างมีสติ
  • ฟังให้เข้าใจ
  • ฟังให้สมบูรณ์
  • ฟังแล้วคิดและวิเคราะห์
  • ฟังแล้วต้องสรุปได้
 3. เสริมทักษะการพูดเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้ทรงพลัง
  • พูดอย่างเข้าใจถึงแก่น
  • พูดอย่างทรงพลัง
  • พูดอย่างมีเหตุ มีผล
  • พูดแล้วสร้างสัมพันธ์
 4. กิจกรรม Workshop เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็งModule 3 ภาวะผู้นำกับ 4 เครื่องมือในการบริหารคนให้ได้งาน
 5. การใช้ 4 เครื่องใช้การบริหารคนให้ได้งาน
  • การสั่งงาน หมอบหมายงาน
  • การสอนงานการติดตามงาน
  • การประเมินผลงาน
 6. กิจกรรม Role Play ฝึกปฏิบัติการบริหารงานด้วย 4 เครื่องมือModule 4 ภาวะผู้นำกับการบริหารคน
 7. การสร้างความสุขในการทำงาน
 8. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 9. การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
 10. ถาม – ตอบ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์ : 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์ : www.hipotraining.co.th
อีเมล์ : hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์ : hipotraining
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/HIPOtraining
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
4,500 บาท
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,270  คุณวิน ไพบูลย์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,840 กระทู้  858 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.